Norwegian-Swedish translation of fotografi

Translation of the word fotografi from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

fotografi in Swedish

fotografi
allmennnoun fotografi
Synonyms for fotografi
Derived terms of fotografi
Similar words

 
 

Wiki
Denne artikkelen handler om fotografi generelt, både som bildeteknologi, kunstuttrykk og annet. For å lese om det norske tidsskriftet Fotografi, nettstedet Fotografi.no og forlaget Fotografi, se disse oppslagsordene. Fotografi er en permanent gjengivelse av et bilde ved hjelp av lys, optikk og lysfølsomme komponenter som kan lagre bildeinformasjonen.

More examples
1.De hvite hanskene" handler om en mann som våkner efter en" fyllekule" med et fotografi i hånden.
2.Enhver synger med sit Næb" er tittelen på dette fotografi som ble tatt i Lofoten i 1910 av Anders Beer Wilse.
3.Men hvis damen står stille som på et fotografi ?
4.Verden hadde vært en annen og meget verre en hvis ikke denne pressens gullpenn og edle ridder..." formulerte han inni seg, mens han til sin store misbilligelse så at Jespersen trakk frem et gammelt, gulnet fotografi.
5.Det er helt umulig å komme frem til et helt nøyaktig antall basert på henholdsvis telling av antall hoder på et fotografi og det antall som har passert telleapparatene med billett.
6.Det er trolig første gang ar vi har fått en slik melding, ledsaget av et fotografi, sier kaptein Jan Aastø ved FKN til NTB.
7.Et fotografi er det beste bevis vi kan få, understreker han.
8.For fotografer som står i et ansettelsesforhold følger det av ansettelsen at retten til et fotografi går over til arbeidsgiver.
9.Nei, der bor ikke jeg, sier Kirsten Wie Bull, som har sett vårt gamle fotografi i aftenavisen tirsdag.
10.Årlig trenger ca. 1000 pasienter med brannskader innleggelse i norske sykehus, sier Ugland og tar frem et fryktinngydende fotografi, en dokumentasjon om groteske sammenvoksninger og uførhet som brannskader kan føre til, når de ikke får den rette behandling.
11.Alle de fire utstillerne har arbeidet med fri, skapende fotografi som uttrykksmiddel i flere år.
12.Andrej Sakharov stedatter har mottatt et brev fra den opposisjonelle fredsprisvinneren og hans hustru Jelena Bonner, sammen med et nylig tatt fotografi av de to.
13.Bak skrivebordet et fotografi i bruntoner av hans tippoldefar Sevat i bunad.
14.Bild skrev igår at Louis, som for det meste arbeider for vestlige aviser, skaffet et fotografi av Sakharov som angivelig er tatt 15. juni og et av Bonner som skal være fra 12. juni.
15.Bilder tatt over 10 år av alle de andre amerikanske Landsatsatellittene som har vært skutt opp, ligger til grunn for det fotografi av Norge fra rommet som Fjellanger Widerøe presenterer til salgs på det norske marked i disse dager.
16.Bill Brandts interesse for fotografi ble vekket ganske tidlig, og han var praktisk talt selvlært - skjønt man har lagt stor vekt på hans tid i Atelier Man Ray i Paris (19291930).
17.De 600 utstilte verk har iallfall fått en plassering som innbyr til nye rundganger, i den europeiske delen i annen etasje, den amerikanske billedkunsten i tredje, og i de nye og utrolig mer tiltalende avdelingene for grafikk, for fotografi og arkitektur og design.
18.Den har 10årsjubileum iår, og kanskje holdes denne interessen spesielt levende her, i og med at bladet" Fotografi" har sin redaksjon på Råholt.
19.Den smarte forfalskeren laget så kopier av maleriet og solgte dem med attest og fotografi, men han ble tatt, forteller Lindberg.
20.Der finnes et klassisk fotografi fra avslutningsseremonien efter denne matchen, hvor Aljekhin i kjent og litt pralende stil står og holder tale, mens Euwe sitter ved bordet i bakgrunnen, med et fortenkt uttrykk, åpenbart ikke særlig opptatt av hva hans beseirer sier.
21.Det er første gang norsk fotografi stilles ut i Sjöboda, skjønt andre norske kunstnere har besøkt kunstnerhuset tidligere.
22.Det er interessert i kontakter med skandinaviske kunstnere som bruker fotografi som uttrykksform, skjønt hovedinteressen dreier seg naturligvis om danske fotografer.
23.Det er også i L.A. Rings figurbilder naturlig å forutsette at kunstneren har virkelig benyttet fotografi når han malte, det interessante er hvordan han beholder sitt typiske maleriske grep på også de" fotografiske" enkeltformer.
24.Det er utrolig hva vi efterpå kan lese ut av et fotografi, selv om kvaliteten ikke er den beste, når vi efterpå kan studere bildet i fred og ro, og sammenholder bildet med terrenget ellers, sier Rein.
25.Det finnes humør og selvironi også - som et fotografi av et bilde av kong Olav V da han fylte 80 år - sammen med et selvportrett (opp ned) da Parslow fylte 40 år.
26.Det første og eneste vestlige fotografi av russernes sjømilitære nykommer var dermed sikret.
27.Det har vært diskutert om det dreier seg om en form for fotografi eller ikke.
28.Det koster et fotografi og 80 kroner.
29.Det var den driftige og radikale pave Leo XIII som var blitt betatt av fotografi.
30.Det var til og med et meget godt fotografi.
Your last searches