Norwegian-Swedish translation of frembrudd

Translation of the word frembrudd from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

frembrudd in Swedish

frembrudd
allmenn? outcropping
Similar words

 
 

More examples
1.Den offisielle del av aksjonen ble avsluttet ved mørkets frembrudd torsdag.
2.Folk skriker og hoier, og ungdomsgjenger pryler opp de sikher de kommer over, fortalte Inadomi efter en runde på byen efter mørkets frembrudd.
3.Han sier han ble slått av tausheten i drabantbyene efter kveldens frembrudd, men jeg tror ikke det står så dårlig til.
4.Justisministeren regnet med at leteaksjonen ville gå frem til neste dags frembrudd, selv om departementet forstår at man tar en pause i nattemørke.
5.Mange, spesielt eldre, er redde for å ferdes ute efter mørkets frembrudd.
6.67åringen ble sett av to jegere på formiddagen, men da han ikke kom hjem ved mørkets frembrudd ble politi og Røde kors hjelpekops varslet og satt inn i letingen.
7.Allerede rundt 1960 blir uttrykket brukt for å angi et brudd i forhold til modernismen, enten man nå beklaget det som et forfall, eller så det som et frembrudd av en ny kunst og en ny estetikk.
8.Bare registreringsbokstav og nummer noteres lett synlig, og brettet fører lovfestet navigasjonslys efter mørkets frembrudd.
9.De tre var gått ut på en kort tur til Skeikampen, og ble meldt savnet da de ikke kom tilbake til Austlid Fjellstue ved mørkets frembrudd.
10.Den som går ute efter mørkets frembrudd i stille gater og strøk, utsetter seg for fare.
11.Det ble slått alarm da de ikke var kommet tilbake ved mørkets frembrudd.
12.Det er tillatt å svi av litt gress i egen have bare det ikke gjøres efter mørkets frembrudd og det skjer i forsvarlige former, opplyser man i brannvesenet.
13.Det økte i omfang efter mørkets frembrudd.
14.Efter mørkets frembrudd, men før deadline kommer også MacDonald.
15.Endelig vil jeg gjerne få gjøre oppmerksom på at bråtebrenning ikke er tillatt efter mørkets frembrudd og at i tiden 15. april til 15. september er det absolutt forbudt å tenne bål i skog og i nærheten av skog.
16.Flakstads opplevelse søndag viser at det ikke er tilrådelig å ferdes utendørs efter mørkets frembrudd.
17.Folk ble oppfordret til å holde seg borte fra skoler, forretninger og offentlige kontorer i ett døgn, og til å slå på grytelokk efter mørkets frembrudd.
18.Før mørkets frembrudd igår var også et helikopter med i leteaksjonen, som begrenser seg til et forholdsvis lite område.
19.Først efter mørkets frembrudd lot det til at folk våknet til liv efter varmens favntak, og familiene flyttet ut i kurvstoler på gaten.
20.Geriljaen gjennomfører sine aksjoner efter mørkets frembrudd slik at de usett kan ta seg frem til de befestede sovjetiske stillingene.
21.Han er alltid med når folk i landsbyen efter mørkets frembrudd forlyster seg med å improvisere sanger og danser i det flakkende lysskjæret fra et bål.
22.Helikopterkapasitet er sikret til land og all virksomhet ombord stoppes ved mørkets frembrudd.
23.I løpet av dagen overtok hæren mer og mer av politiets oppgaver, og ved mørkets frembrudd var soldater postert i store deler av hovedstaden med ordre om å skyte på alle urostiftere.
24.Igår dro man opp 164 meter før arbeidet ble avbrutt ved mørkets frembrudd.
25.Island i vårens og sommerens frembrudd er tema for statsstipendiat Ivar Orglands siste kåseri i Universitets gamle festsal i dette semester.
26.Jeg har prøvd å forklare ham, uten det store engasjement, at sosialkontorene ikke var oppfunnet i 1930, samfunnets hjelpende hånd het fattigkassen folk gikk gjerne dit i sin nød efter mørkets frembrudd - kontortiden var den gang 91, 47.
27.Letingen ble avsluttet for dagen ved mørkets frembrudd.
28.Letingen ble avsluttet ved mørkets frembrudd torsdag kveld, men blir gjenopptatt med full styrke ved daggry fredag.
29.Lyset slås på ved mørkets frembrudd og slukkes igjen kl. 22.
30.Man opplevde også stikk imot forventning et frembrudd av individualisme, men spørsmålet er om den skal betraktes som et skritt frem eller et skritt tilbake, som frigjøring eller oppløsning.
Your last searches