Norwegian-Swedish translation of fremmende

Translation of the word fremmende from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

fremmende in Swedish

fremmende
allmenn? öka
Synonyms for fremmende
Derived terms of fremmende
Similar words

 
 

More examples
1.Når forholdene legges til rette for økt konkurranse, virker dette fremmende på effektiviteten og på den økonomiske veksten.
2.Hvem verner et land hvis statsminister, efter at en regjeringskommisjon har fastslått at en viss makt har utført krenkende handlinger mot landet, går til voldsomme angrep på de som kritiserer den fremmende makten ?
Your last searches