Norwegian-Swedish translation of fremskaffelse

Translation of the word fremskaffelse from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

fremskaffelse in Swedish

fremskaffelse
allmenn? bestämmelse
Similar words

 
 

More examples
1.Informasjonsnæringen" omfatter alle som arbeider med fremskaffelse, behandling og overføring av informasjon, for eksempel funksjonærer, bankmedarbeidere, lærere og forskere.
2.Under arbeidet her fant Gjersvik nærmest som en bieffekt frem til en ny og revolusjonerende rask måte å logge et borehull på - det vil si en metode for fremskaffelse av informasjon om bergartene i undergrunnen.
3.Dette synes klart efter at bystyret onsdag ikke behandlet akuttplanen for fremskaffelse av flere plasser for denne gruppen.
4.Fremskaffelse av miljøvennlige materialer, samtidig som materialenes teknologiske egenskaper beholdes, blir en av de viktigste oppgaver for møbelindustrien i tiden som kommer, mener Naumann.
5.Men jeg mener nå at det er helt nødvendig, fordi vi som helsearbeidere trenger efterforskning og fremskaffelse av bevis.
Your last searches