Norwegian-Swedish translation of fritidsaktivitet

Translation of the word fritidsaktivitet from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

fritidsaktivitet in Swedish

fritidsaktivitet
tidsfordrivnoun förströelse
Synonyms for fritidsaktivitet

 
 

More examples
1.All kulturell fritidsaktivitet som baseres på kollektiv medvirkning som lagidrett, sang og musikkliv, møtevirksomhet etc. etc. vil, dersom dette forslag blir gjennomført, nærmest bli fratatt alle muligheter til fortsatt meningsfylt aktivitet.
2.Den skal alternere med Landbruksveka og omhandle alt med tilknytning til skog, vann, fjell og vidde enten det nå gjelder næring eller fritidsaktivitet, forteller førstekonsulent Jon Egil Foss i Selskapet for Norges Vel som er arrangør.
3.Det arbeides også for å utvikle gode mønstre i forskjellige teknikker for alle dem som driver med husflid som fritidsaktivitet, og man forsøker på best mulig måte å gi kundene veiledning i materialvalg slik at de selv kan lage kvalitetsprodukter.
4.Folk fra 12 år til 60 kan alle finne glede i denne verdens hurtigst voksende fritidsaktivitet, sier fagredaktør i bladet Seilsport, Leif W. Erichsen.
5.I aldersgruppen 1315 år deltar for eksempel 86% av jentene og 76% av guttene i en eller annen form for organisert fritidsaktivitet.
6.Sammen med 2530 andre ungdommer har de et lite ungdomshus som eneste fritidsaktivitet.
7.Sjakkinteressen dyrkes i lunchpauser og i fritiden, og er i det hele tatt en engasjerende og utviklende fritidsaktivitet, ifølge Sterri.
8.Slik fritidsaktivitet er i sterkere grad enn i Norge overlatt til frivillige organisasjoner, der vervene også på en ganske annen måte er lønnet.
9.Stenkasting og bilbrenning var langt fra deres mest populære fritidsaktivitet, selv om en skrev at" jeg tente på en lastebil, og kastet en stein på the Brits (de britiske soldater) på vei ned til venner for å sykle og spille fotball".
10.Organisert fritidsaktivitet krever at man har fri samtidig ?
11.Sosialt samvær er den fritidsaktivitet som opptar mest av vår tid, viser en statistisk undersøkelse.
12.Tenke seg, likevel blir ikke arbeidet i småhaver regnet for fritidsaktivitet !
13.Tennis, som for ikke så mange år siden ble sett på som en snobbet form for fritidsaktivitet, har efterhvert utviklet seg i retning av å bli en ny folkesport.
Your last searches