Norwegian-Swedish translation of frustrere

Translation of the word frustrere from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

frustrere in Swedish

frustrere
besvikelseverb frustrera
More examples
1.Danskene var nok preget av studens alvor, men de lot seg tydeligvis også frustrere av både dommer og de aggressive belgierne.
2.Den spanske taktikken gikk som ventet ut på å stykke opp spillet, og å frustrere franskmennene med tachlinger på kanten av regelverket.
3.Speiderledere på alle nivåer bør fortsatt holde de tradisjonelle speideridealer blankpusset og ikke la seg frustrere av synkende lederrekruttering, men sette større kraft inn i tiltak for å rette på dette.
Similar words

 
 

frustrere as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) frustrerefrustrerendefrustrert
Indikative
1. Present
jegfrustrerer
dufrustrerer
hanfrustrerer
vifrustrerer
derefrustrerer
defrustrerer
8. Perfect
jeghar frustrert
duhar frustrert
hanhar frustrert
vihar frustrert
derehar frustrert
dehar frustrert
2. Imperfect
jegfrustrerte
dufrustrerte
hanfrustrerte
vifrustrerte
derefrustrerte
defrustrerte
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde frustrert
duhadde frustrert
hanhadde frustrert
vihadde frustrert
derehadde frustrert
dehadde frustrert
4a. Future
jegvil/skal frustrere
duvil/skal frustrere
hanvil/skal frustrere
vivil/skal frustrere
derevil/skal frustrere
devil/skal frustrere
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha frustrert
duvil/skal ha frustrert
hanvil/skal ha frustrert
vivil/skal ha frustrert
derevil/skal ha frustrert
devil/skal ha frustrert
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle frustrere
duville/skulle frustrere
hanville/skulle frustrere
viville/skulle frustrere
dereville/skulle frustrere
deville/skulle frustrere
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha frustrert
duville/skulle ha frustrert
hanville/skulle ha frustrert
viville/skulle ha frustrert
dereville/skulle ha frustrert
deville/skulle ha frustrert
Imperative
Affirmative
dufrustrer
viLa oss frustrere
derefrustrer
Negative
duikke frustrer! (frustrer ikke)
dereikke frustrer! (frustrer ikke)
Your last searches