Norwegian-Swedish translation of fullbyrde

Translation of the word fullbyrde from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

fullbyrde in Swedish

fullbyrde
oppgaveverb fullborda
Synonyms for fullbyrde
Derived terms of fullbyrde
More examples
1.Et annet punkt Selmerministeriet ble dømt for, unnlatelse av å fullbyrde beslutningen om bevilgninger til" Folkevæbningssamlagene og Centralforeningen for Utbredelse af Legemsøvelser og Vaabenbruk" var nok ment som et forsøk på å stanse forberedelser til noe som kunne bli borgerkrig, bemerker Knut Selmer.
2.Byråsjef Knut R. Steenberg sier at selv om Risk er tildelt foreldreansvar av en amerikansk rett, er det idag ikke mulig å fullbyrde en slik privatrettslig dom i Norge.
3.I alt 39 delstater har henrettet dødsdømte efter at Høyesterett i 1976 igjen ga grønt lys for å fullbyrde dødsstraffer.
4.Mannen nektet å samarbeide, og dermed ble lensmannsbetjentene nødt til å bryte seg inn for å fullbyrde namsrettens kjennelse.
5.Om vi satser 4000 milliarder kroner de nærmeste 10 år, kan vi fullbyrde forvandlingen av Japan.
6.Å fullbyrde ilagt straff ; men også å lindre isolasjonens skadevirkninger og føre de innsatte inn i samfunnet igjen.
7.De ville på grunn av manglende planlegging, informasjon og utstyr aldri ha vært i stand til å fullbyrde en straffbar handling.
8.Lensmannen er tvunget til å møte frem for å fullbyrde en beslutning om utvisning av familien.
9.Men det er fortsatt en uløst oppgave å fullbyrde de nye statenes politiske selvstendighet, slik at de også kan klare seg selv økonomisk.
10.Nølende og uten særlig lyst til å fullbyrde forholdet glir forelskelsen.
11.Riksadvokaten så den almenpreventive virkningen av bøtestraff som svært god, selv om det i praksis har vist seg vanskelig for politiet å fullbyrde innkrevningen av bøtene.
Similar words

 
 

fullbyrde as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) fullbyrdefullbyrdendefullbyrdet
Indikative
1. Present
jegfullbyrder
dufullbyrder
hanfullbyrder
vifullbyrder
derefullbyrder
defullbyrder
8. Perfect
jeghar fullbyrdet
duhar fullbyrdet
hanhar fullbyrdet
vihar fullbyrdet
derehar fullbyrdet
dehar fullbyrdet
2. Imperfect
jegfullbyrdet
dufullbyrdet
hanfullbyrdet
vifullbyrdet
derefullbyrdet
defullbyrdet
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde fullbyrdet
duhadde fullbyrdet
hanhadde fullbyrdet
vihadde fullbyrdet
derehadde fullbyrdet
dehadde fullbyrdet
4a. Future
jegvil/skal fullbyrde
duvil/skal fullbyrde
hanvil/skal fullbyrde
vivil/skal fullbyrde
derevil/skal fullbyrde
devil/skal fullbyrde
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha fullbyrdet
duvil/skal ha fullbyrdet
hanvil/skal ha fullbyrdet
vivil/skal ha fullbyrdet
derevil/skal ha fullbyrdet
devil/skal ha fullbyrdet
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle fullbyrde
duville/skulle fullbyrde
hanville/skulle fullbyrde
viville/skulle fullbyrde
dereville/skulle fullbyrde
deville/skulle fullbyrde
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha fullbyrdet
duville/skulle ha fullbyrdet
hanville/skulle ha fullbyrdet
viville/skulle ha fullbyrdet
dereville/skulle ha fullbyrdet
deville/skulle ha fullbyrdet
Imperative
Affirmative
dufullbyrd
viLa oss fullbyrde
derefullbyrd
Negative
duikke fullbyrd! (fullbyrd ikke)
dereikke fullbyrd! (fullbyrd ikke)
Your last searches