Norwegian-Swedish translation of gå helt opp i

Translation of the word gå helt opp i from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

gå helt opp i in Swedish

gå helt opp i
kjærlighetverb gå helt upp i
Examples with translation
Han er en helt.
Similar words

 
 

More examples
1.Da er det godt å ha en flatbunnet seilbåt på 40 fot som nærmest kan gå helt opp i fjæresteinene.
2.Inntil en ny lov trådte i kraft i november kunne de gå helt opp i 109,5 prosent p.a.
3.Men selv den stridende kan ha et løsrevent område i seg og kan delta uten å gå helt opp i det prosjektet som historien har ført ham opp i.
Your last searches