Norwegian-Swedish translation of garantere

Translation of the word garantere from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

garantere in Swedish

garantere
forpliktelseverb garantera
Synonyms for garantere
More examples
1.Huseiernes servicekontor kan ikke garantere søker bolig, da vi kun informerer om ledige leieobjekter.
2.Høyre må jo skjønne at uten operatøransvaret kan vi ikke garantere Regjeringens sikkerhet".
3.Vi vil ikke på noen måte garantere for hele den pakke av forslag kommisjonen har lagt fram, og som egentlig betyr oppbyggingen av et helt nytt skattesystem".
4.De praktiske tiltak fra amerikansk side viser at man ikke har i sinne å garantere sikkerheten for alle idrettsutøvere, ikke respektere deres rettigheter og menneskelige verdighet eller skape normale forhold for lekene.
5.Derimot har vi ikke kunnet garantere at de sovjetiske deltagere ikke kunne slumpe til å se en plakat eller høre et tilrop på vei til og fra arenaene.
6.Dyvi A / S finansielle engasjement består i å garantere for ialt 48 millioner norske kroner av den fremtidige riggleien.
7.Får jeg kjøre mitt eget opplegg, skal jeg garantere at Norge for alvor blir plassert på alpinkartet og jeg regner med flere alpinister i 1. pulje under OL i 1988.
8.Generelt er bransjen åpen for konkurranse med Televerket, selv om vi mener at det vil bli vanskelig å garantere like konkurransevilkår, så lenge vi skal konkurrere med en statsbedrift, uttaler Tom Lauten.
9.Han kommer først, alle andre må vente, sier Lansing, som håper det beste, men som ikke kan garantere noe.
10.Jeg har det privilegium å kunne garantere for nesten halvparten av dette huset om Regjeringen og de borgerlige partier vil.
11.Jeg kan garantere at alt kommer frem dit det skal - intet blir borte, sier hun.
12.Jeg kan garantere dere en overraskelse.
13.Jeg vil ikke garantere at alle hoteller holder sin sti ren.
14.Likevel kan jeg ikke garantere en smertefri overføring, sier Mobilsjefen.
15.Militær styrke alene kan ikke garantere fred, fastslår NATOs utenriksministre i en erklæring om forholdet mellom øst og vest.
16.Regjeringen vil garantere sikkerheten til alle mennesker uansett kaste eller religion, sa den nye statsministeren i en kort tale i radio og TV.
17.Vi kan ikke garantere høyere levealder om man begynner å trene når man er over 50.
18.Vi kan love at det vil bli satset sterkt på å bevare og utbygge det fine miljøet, sier Gunnar Holm, som også kan garantere elskeren av den gode vin opptil flere positive overraskelser.
19.Vi skal garantere huset støvfritt.
20.Vi vil imidlertid ikke lempe på opptakskriteriene, og vi kan ikke garantere at alle de 100 plassene vil bli fylt opp.
21.2 han vil ha en kanal 2 som har ressurser nok til å kunne garantere ham en norsk egenproduksjon som minst er på høyde med den kanal 1 idag er i stand til å levere.
22.Advokat Kjensli varslet på forhånd Weekends redaktør Sten Ture Jensen om at begjæringen ville bli levert om redaktøren ikke kunne garantere at han ikke ville publisere flere artikler som var basert på Bjørneboemanuskriptet.
23.Andersens nye forsvarer, advokat Karl WahlLarsen, ga umiddelbart efter at retten var satt mandag, beskjed om at han ville begjære saken ytterligere utsatt hvis ikke påtalemyndigheten kunne garantere at to viktige vitner ble innstevnet.
24.Ansvarlig redaktør Olav Bergo kan imidlertid ikke garantere at de permitterte blir tatt inn igjen med det første.
25.Arbeiderpartiet fremla igår et privat lovforslag efter svensk modell som skal garantere arbeide for all ungdom under 20 år.
26.Arbeiderpartiet gikk inn for å garantere Club 7 øket årlig kommunal driftsstøtte fra 1,3 til 1,7 million kroner, mens flertallet, Høyre og Fremskrittspartiet, ønsket å se behovet for kommunal subsidiering av Club 7 i forbindelse med behandlingen av neste års kulturbudsjett.
27.Arbeiderpartiet og AUF vil bruke en milliard kroner på å garantere all ungdom jobb eller skoleplass og mener arbeidsledig ungdom kan lønnes for samfunnsmessig innsats.
28.Bakgrunnen er at Oslo Idrettskrets ikke prioriterer prosjektet, og finansutvalget finner det derfor vanskelig å garantere for lånebeløpet så lenge slike garantier belaster kommunens budsjett på samme måte som om det var kommunen selv som hadde opptatt lånet.
29.Bakgrunnen for aksjonene er at man på denne måten vil sette press på Coca Cola Company for å få konsernet til å gjenoppta driften ved et tapperi i Guatemala og garantere at arbeiderne ved bedriften får fulle faglige rettigheter.
30.Banksjef Ralph Dyrnes i DnC råder folk til å velge bank efter omdømme og service, fordi vilkårsforskjellene mellom bankene varierer over tid og ingen bank kan garantere spesielle lånevilkår når et kundeforhold opprettes.
Similar words

 
 

garantere as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) garanteregaranterendegarantert
Indikative
1. Present
jeggaranterer
dugaranterer
hangaranterer
vigaranterer
deregaranterer
degaranterer
8. Perfect
jeghar garantert
duhar garantert
hanhar garantert
vihar garantert
derehar garantert
dehar garantert
2. Imperfect
jeggaranterte
dugaranterte
hangaranterte
vigaranterte
deregaranterte
degaranterte
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde garantert
duhadde garantert
hanhadde garantert
vihadde garantert
derehadde garantert
dehadde garantert
4a. Future
jegvil/skal garantere
duvil/skal garantere
hanvil/skal garantere
vivil/skal garantere
derevil/skal garantere
devil/skal garantere
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha garantert
duvil/skal ha garantert
hanvil/skal ha garantert
vivil/skal ha garantert
derevil/skal ha garantert
devil/skal ha garantert
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle garantere
duville/skulle garantere
hanville/skulle garantere
viville/skulle garantere
dereville/skulle garantere
deville/skulle garantere
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha garantert
duville/skulle ha garantert
hanville/skulle ha garantert
viville/skulle ha garantert
dereville/skulle ha garantert
deville/skulle ha garantert
Imperative
Affirmative
dugaranter
viLa oss garantere
deregaranter
Negative
duikke garanter! (garanter ikke)
dereikke garanter! (garanter ikke)
Your last searches