Norwegian-Swedish translation of gi tillatelse

Translation of the word gi tillatelse from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

gi tillatelse in Swedish

gi tillatelse
allmenn? tillstånd
Similar words

 
 

More examples
1.Direktoratet for vilt og ferskvannsfisk kan i særlige tilfeller gi dispensasjon fra reglene i denne forskrift, herunder gi tillatelse til bruk av andre fangstredskaper i særlige tilfeller.
2.Flere forskere har allerede kontaktet oss for å få studert dokumentene nærmere, men dette vil vi selvsagt ikke gi tillatelse til før eiendomsretten er avklart, sier førstearkivar Ole Kolsrud ved Riksarkivet til Aftenposten.
3.Bare dronningen kan gi tillatelse til at selve bynavnet Londonderry kan endres til Derry, og protestantene frykter at det nå bare er et spørsmål om tid før det vil skje.
4.Belastningen for de pårørende ved enkelte av de verste presseoppslagene blir rett og slett for stor, og vi opplever en økende tilbakeholdenhet med å gi tillatelse til å fjerne organer, sier Pape.
5.Der i huset har man også bestemt at viltnevnden kan gi tillatelse til å felle hakkespetter som hakker på forarbeidet treverk.
6.Det blir straks litt enklere å gi tillatelse til båltenning når skog og mark er oppbløtt på forhånd.
7.Det kommer ikke på tale å gi tillatelse til lokal rutetransport på strekningen, ifølge Lillehammer Tilqkuer.
8.Dette ville man ikke gi tillatelse til, men efterat brenningen ble flyttet frem til forenden, den varme del av ovnen, destrueres 99,9 prosent av giften.
9.Finansdepartementet vil gi tillatelse til å opprette en fergeforbindelse mellom Langesund og Strömstad.
10.Han vil kun benytte de befruktede egg som blir til overs når implantasjonen er utført, og det er kvinnen selv som skal gi tillatelse til at" overskuddseggene" brukes, i stedet for at de normalt ødelegges.
11.I alle fall er det ikke bekreftet at det er ulv der, og på så tynt grunnlag går det ikke an å gi tillatelse til å felle ulv !
12.I løpet av våren vil norske myndigheter kunne gi tillatelse til at Statoil får være med på leteboring utenfor Kina.
13.I regjeringskonferanse 13. april 1982 ble det besluttet uten hjemmel i reindriftsloven - å gi tillatelse til midlertidig tamreindrift i Trollheimen.
14.Men til dette må Justisdepartementet gi tillatelse.
15.Også Færøyene er interessert, og også her er det aktuelt å gi tillatelse.
16.Skipskontrollen i Haugesund vil tidligst idag kunne gi tillatelse til utreise for en ghanesisk lastebåt som er blitt vurdert som sjøudyktig.
17.Sosialdepartementets forutsetninger for å gi tillatelse til utstillingsmontrene, var at utstillingene ikke skal fremheve spesielle merker og at det alltid skal være et innslag av alkoholfrie tilbud.
18.Spørsmålet om søndagsåpent ble anket helt til forbrukerminister Astrid Gjertsen, som avslo å gi tillatelse til å ha åpent mer enn lille julaften.
19.Televerket vil ikke kunne komme i gang med utbedring før klokken 19, fordi politiet ikke har villet gi tillatelse til graving av hensyn til trafikken.
20.Trenger borettslaget tre slike leiligheter, må departementet gi tillatelse !
21.Ugland sier til Fredriksstad Blad at det ikke er tilrådelig å gi tillatelse til ytterligere nedskytning.
22.Uten å kjenne begrunnelsen for forslaget i detalj, antar jeg at rettssikkerheten - som vanlig - ansees ivaretatt ved at det er forhørsretten som i det enkelte tilfelle skal gi tillatelse til romavlytting.
23.Å gi tillatelse likevel.
24.Å gi tillatelse til den foreslåtte registreringen, kan få uønskede konsekvenser - bl.a. en fortsatt nedvurdering og brennemerking av mennesker som måtte være så uheldig å pådra seg psykiske lidelser i en eller annen form.
25.Ønsker imidlertid presidenten at USA skal ta imot flere flyktninger, må Kongressen gi tillatelse til det.
26.Øvre Eiker Elverk må gi tillatelse til å henge opp transparenter på stedet, fordi den av sikkerhetshensyn må monteres av Elverksfolk.
27.Det synes både uheldig og uforsvarlig å gi tillatelse til et lotteri der mer enn 90 prosent av inntekten går med til å dekke utgiftene", sier utvalget i sin innstilling.
28.Det vil være ukorrekt av meg å gi tillatelse til betalTV før det nye storting har behandlet saken, sa kulturminister Lars Roar Langslet i Stortinget igår.
29.Hvis departementet nå skulle gi tillatelse til eterspredning, vil vi imidlertid ta det opp til vurdering, sier Kjell Gulliksen i Janco KabelTV.
30.Mange glemmer f. eks. at naboen må gi tillatelse til at et tilbygg oppføres.
Your last searches