Norwegian-Swedish translation of gjennomsyre

Translation of the word gjennomsyre from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

gjennomsyre in Swedish

gjennomsyre
allmennverb genomsyra
Synonyms for gjennomsyre
More examples
1.Dersom dette kan gjennomsyre undervisninga, vil hovudmål og sidemål gjensidig kunne bety noe positivt for kvar andre.
2.Det er ubibelsk om vi blir sittende på bedehuset og tale om misjon og ikke la misjonsperspektivet gjennomsyre hele menighetens liv, mener han, og hevder at det godt er mulig å være misjonsvenn uten hele tiden å gå på misjonens egne møter.
3.Med sin alternative fane høyt hevet ville Venstre stå tilbake, for at ideene skulle gjennomsyre norsk politikk - som en surdeig.
4.Men det er verdifullt at det største regjeringsparti lar fremtids optimismen gjennomsyre sin tenkning.
5.Militærnekterne selv ønsker at temaer med tilknytning til krigfredproblematikken skal gjennomsyre skolen, i tråd med de holdningene som har gjort at de selv har sagt nei til å avtjene ordinær militær verneplikt.
6.Også på dette område har Namibiaforeningen søkt å" gjennomsyre" sitt lokalsamfunn, og idag finnes det neppe mange tilsvarende steder i den vestlige verden hvor det hersker så sterk bevissthet om disse problemene som det gjør på Elverum.
7.TKK mener at tiden nå er inne til å stille spørsmålet om det er riktig å styrke det sittende regimet ytterligere slik at terror og frykt i enda større grad skal gjennomsyre det polske samfunn.
8.De årlige hovedområder skal gjennomsyre arbeidet på alle nivåer i Forbrukerrådet, slik at disse får en helhetlig behandling.
9.Dertil har den fått lov til å gjennomsyre tilværelsen i SaudiArabia for lenge.
10.Er sosialistenes USAskrekk på vei til å gjennomsyre hele Regjeringen ?
11.Jeg tror grunnen til det er at planen efter all sannsynlighet kommer til å ta for gitt, altså ha som udiskutabel forutsetning, at det er de kristne verdier som skal gjennomsyre alle timer og all virksomhet i skolen.
12.Kristelig Folkeparti og Institutt for kristen oppseding tolker paragrafen så vidt at kristendommen skal gjennomsyre hele skoleverket.
13.La det gjennomsyre alle mennesker, la det bli Fredsbevegelsens motto, skjønt det er vel helt urealistisk og håpløst.
14.Skal alle" livsviktige" kampanjar kvar for seg" gjennomsyre" undervisninga, blir vårt fremste allmenndannande fag redusert til eit mangesysleri utan samanheng og retning.
Similar words

 
 

gjennomsyre as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) gjennomsyregjennomsyrendegjennomsyret
Indikative
1. Present
jeggjennomsyrer
dugjennomsyrer
hangjennomsyrer
vigjennomsyrer
deregjennomsyrer
degjennomsyrer
8. Perfect
jeghar gjennomsyret
duhar gjennomsyret
hanhar gjennomsyret
vihar gjennomsyret
derehar gjennomsyret
dehar gjennomsyret
2. Imperfect
jeggjennomsyret
dugjennomsyret
hangjennomsyret
vigjennomsyret
deregjennomsyret
degjennomsyret
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde gjennomsyret
duhadde gjennomsyret
hanhadde gjennomsyret
vihadde gjennomsyret
derehadde gjennomsyret
dehadde gjennomsyret
4a. Future
jegvil/skal gjennomsyre
duvil/skal gjennomsyre
hanvil/skal gjennomsyre
vivil/skal gjennomsyre
derevil/skal gjennomsyre
devil/skal gjennomsyre
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha gjennomsyret
duvil/skal ha gjennomsyret
hanvil/skal ha gjennomsyret
vivil/skal ha gjennomsyret
derevil/skal ha gjennomsyret
devil/skal ha gjennomsyret
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle gjennomsyre
duville/skulle gjennomsyre
hanville/skulle gjennomsyre
viville/skulle gjennomsyre
dereville/skulle gjennomsyre
deville/skulle gjennomsyre
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha gjennomsyret
duville/skulle ha gjennomsyret
hanville/skulle ha gjennomsyret
viville/skulle ha gjennomsyret
dereville/skulle ha gjennomsyret
deville/skulle ha gjennomsyret
Imperative
Affirmative
dugjennomsyr
viLa oss gjennomsyre
deregjennomsyr
Negative
duikke gjennomsyr! (gjennomsyr ikke)
dereikke gjennomsyr! (gjennomsyr ikke)
Your last searches