Norwegian-Swedish translation of gjetting

Translation of the word gjetting from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

gjetting in Swedish

gjetting
allmennnoun gissning
Synonyms for gjetting
Similar words

 
 

More examples
1.DERIMOT er det antagelig mer enn gjetting når sosialøkonomer anslår omfanget av de samfunnsmessige skader til å beløpe seg til rundt 20 milliarder kroner.
2.Også Handel og Kontor uttaler til Aftenposten at en slik tredeling av årsakene baserer seg på ren gjetting.
Your last searches