Norwegian-Swedish translation of glad i deg

Translation of the word glad i deg from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

glad i deg in Swedish

glad i deg
allmenn? älskar dig
Examples with translation
Jeg er veldig glad for å se deg igjen.
Similar words

 
 

More examples
1.Har hun vært glad i deg før, da ?
2.Og dessuten må du ikke innbilde deg at mamma ikke er glad i deg.
3.Glemt blir du aldri av oss som lærte deg å kjenne, lærte å bli glad i deg.
Your last searches