Norwegian-Swedish translation of godt

Translation of the word godt from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

godt in Swedish

godt
minneadjective gott
Synonyms for godt
Derived terms of godt
Examples with translation
Han liker musikk veldig godt.
Similar words

 
 

More examples
1.(Men han skjulte det godt !).
2.(Stockholm Records RJ200, distribusjon Tritonus) som gir lytteren et godt inntrykk av hva han står for idag.
3.17" inneholder de efterhvert godt kjente og innarbeidede blåserarrangemnetene og har Chicagos fete, tette lyd.
4.Alt du kan innbefatte i begrepet menneskelighet, på godt og ondt," svarer Jahn Otto Johansen i et programforord til Cabaretgruppens jiddischkabaret" Over byen", som for tiden spilles i Teaterkroa i Restaurant Gamle Rådhus.
5.Alt i alt er jeg rimelig godt fornøyd med Dagsrevyens dekning av spionsaken lørdag 21. januar.
6.At den svenske politikken ikke bare er alliansefri, men i gitt mening vestorientert, vet de styrende i Moskva, Washington og London og alle andre hovedsteder meget godt.
7.Avisen trekker også av denne grunn den konklusjonen at Regjeringen her har gjort et godt valg.
8.Barnet blir sikkert godt mottatt," resonnerte flyktningene.
9.Barnetimegenerasjonen" er i alle år blitt tatt godt hånd om av Barne og ungdomsavdelingen.
10.Beuysbilder" er så godt som ukjente.
11.Biologisk sett lar det seg godt gjøre å drive en skog på Bygdøy som fullt ut kan tilfredsstille publikums krav.
12.Blodbankutvalget" mener at Statens gård St. Olavs plass 2, like ved Rikshospitalet, vil være godt egnet som tilholdssted for den nye Røde Kors / Rikshospitalet blodbank.
13.Bonden skal ha det like godt som andre i vårt land, og det har Stortinget gjennom sin opptrappingsplan nå sørget for at de har.
14.Bygg for fremtiden", årets store boligutstilling i Kristiansand, ble godt mottatt.
15.De arbeider hardt, lager kvalitet, lever godt av sin kunst, har mot til å kaste seg ut i uvante livsformer.
16.De største byene er sentra på både godt og ondt.
17.Den avsluttende utstillingen viser klart at det var utstillerne med et godt, praktisk opplegg som fikk størst oppmerksomhet.
18.Den tause" fra New Zealand, som vi tidligere mente kunne ligge godt an til en premiering, fikk altså den nest høyeste utmerkelse.
19.Denne lille aforisme fra 1973 slo så godt an blant vår generasjons salongradikalere, at han nå like godt gjentar den i deres hovedorgan, Dagbladet.
20.Der er det godt å sitte" - en bok om hverdagen på Løvebakken gjennom hundre år.
21.Der er det godt å sitte".
22.Der er det godt å sitte...
23.Dere må ikke gjøre for godt arbeide, det skal være noe igjen til nødsarbeide senere også.
24.Dersom daghjemmets fremste oppgave var å være et godt barnemiljø, ville det forutsette en ideologi eller målsetting for arbeidet, eller en teori om hvorfor og på hvilken måte daghjemmet er det beste miljøet for barna - - Men det finnes ikke noen slike felles målsettinger eller retningslinjer, som er grunnen til at barna er på daghjem.
25.Dessverre, men jeg har brukt øynene og ørene mine godt", repliserte Prøysen.
26.Det er godt at vi er venner, og at vi kan ha solsikker, dyr og fugler som venner.
27.Det er godt vi har presten med oss !
28.Det er nettopp spennet mellom drøm og virkelighet, mellom histore og diktning og mellom ondt og godt som er den dramatiske drivkraft i" Knut Alvsson" og gjør det til kronen på et scenisk storverk.
29.Det er ophavet til vore, Frostatingsmændenes (Gulatingsmændenes osv.), love, som er ophav til alt godt, at vi skal holde og have den kristne tro.
30.Det er så godt et ord å ta til seg når man er sliten.Det er som når du spenner hesten fra lasset, tar seletøyet av,og lar den få hvile".
Your last searches