Norwegian-Swedish translation of greip

Translation of the word greip from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

greip in Swedish

greip
agrikulturnoun grep
Synonyms for greip
Anagrams of greip
Similar words

 
 

More examples
1.Argumentene som brukes, henger ikke på greip.
2.Bruk helst et greip, slik at ikke metemarkene deles i to.
3.Det som greip han på reisene hans, var den offerviljen han møtte hos store kristne.
4.En mann med så nære forbindelseslinjer til jordbruket som Andreas Hagen, burde skjønne at dette ikke henger på greip, som en annen kjent politiker fra samme fylke pleier å si det.
5.I røynda fekk den norske regjeringa god tid på seg, først og fremst takka vere president Wilson, som no greip inn mot den harde britiske lina og påla det amerikanske utanriksdepartementet ein langt mildare kurs.
6.Det greip meir enn aktuell dagsrevy og dokumentarprogram.
7.Det kan skyldes at Høyre er i beit for agronomer på sin liste, folk som har studert dette med møkk og greip.
8.FORØVRIG henger ikke Gro Harlem Brundtlands argumentasjon på greip, for å låne et uttrykk fra hennes forgjenger.
9.Og det hjelper hverken med en Dørums utrettelige påståelighet eller en Fjørtofts godlynte kameratekke når det politiske budskap ikke henger på greip, og i mangt, inntil forveksling, ligner Arbeiderpartiets eller SVs politikk.
10.Og han kjende varmen frå henne, og i all si kjærleiksløyse sprang han bort til henne, og la hovudet mellom dei tunge brysta hennar og greip kring dei med hendene.
Your last searches