Norwegian-Swedish translation of grossist

Translation of the word grossist from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

grossist in Swedish

grossist
allmenn? partihandel
Synonyms for grossist
Derived terms of grossist
Similar words

 
 

Wiki
En grossist er en virksomhet som ivaretar funksjoner som er nødvendige for vareflyten mellom produsenter og importører på den ene siden og detaljister og andre aktører på bedrifts- eller institusjonsmarkedet på den andre. [1] Uttrykket grossist henger sammen med det gamle tallbegrepet gross, som beskriver tolv dusin, dvs. 144 enheter. Grossisten tok inn varer i større partier og fordelte til detaljistene som i sin tur solgte til kunder som bare skulle ha få enheter av gangen.

More examples
1.Oppkjøperen gjør en avtale med grossist i Oslo, og sørger for at fisken fraktes til Trondheim.
2.Stemmer det at det er vanskelig å slå seg opp som grossist innen dagligvarenæringen ?
3.Claude Berri er grossist i franske Oscarpriser, eller Cesar, som den eftertraktede statuetten kalles i Paris.
4.Denne veteranen i norsk motorsport er grossist når det gjelder NMtittler, men det er alltid plass til en til.
5.Det er et handelshus eller en grossist.
6.Det som allerede er på lager hos grossist og detaljist kan fortsatt selges med de gamle helsefaremerkene.
7.Drammensfirmaet, som har 29 ansatte og en omsetning siste år på 65 millioner kroner, er engssjert som grossist og detaljist innen byggevarer.
8.Han kjøper også ost fra en annen grossist, men Joh. Weydahl har et bredere utvalg hele året igjennom, mener Steen.
9.Hun selger ikke dukken gjennom egen butikk, men derimot gjennom grossist.
10.I VestTyskland har" den tyske grossist og utenrikshandels landssammenslutning" - en sterk interesseorganisasjon kritisert" USAs sanksjonspolitikk" og beklaget" utenrikshandelens politisering".
11.I tilstøtende lokaler har hver grossist sitt lager, eller varene venter på lastebiler utenfor.
12.Inntil 1. juni iår var Aursland grossist for Stenberg, men Osloselskapet har nå overtatt distribusjonen over hele landet selv.
13.Kan en grossist nekte å selge varer til en detaljist ?
14.Men Marit Kristiansen og Eldrid Gundersen må foreløbig skuffe oss ; fra grossist koster jordbærene 39 kroner kurven.
15.Men Prisrådet har ikke villet pålegge Øglænd å levere DBSsykler til NKL som grossist, opplyser NKL i en pressemelding.
16.Min svoger, som er grossist, har for eksempel noen franske sko og støvler her, forteller Ulf.
17.Regelen om at en grossist må ha minst 2000 vareslag, er det næringsmiddelindustrien som står bak.
18.Salg direkte fra grossist til forbruker forekommer ikke.
19.Selskapet som er aktiv innen salg av bygge og innredningsvarer både gjennom egne forretninger og som grossist.
20.Åtte frittstående og konkurrerende firmaer i elektronransjen og en grossist i samme bransje går i disse dager sammen om å reise et felles hus på Alnabru for firmaenes administrasjon og varelager.
21.Le Beau Serge", som drepte en politimann i Paris i 1966, regnes også å ha vært innblandet i narkotikahandel på" grossist"planet.
22.Adm. direktør Bent Fuglesang i Staffgruppen, som både er grossist og Norges største privateide dagligvarekjede, sier at gruppen fortsatt vil operere med veiledende priser.
23.Andre varer - egenproduserte eller innkjøpte - som Nidar Bergene omsetter gjennom grossist, er kjøttpålegg, kjeks, hermetikk m.v.
24.Aursland & Sønn var inntil 1. juni ifjor lokal grossist for Rizla, men ble oppsagt da Stenberg fant det lønnsomt å overta salget selv.
25.Bik Bok driver handel både som detaljist og grossist, og i prosjektet som ble utarbeidet i forbindelse med en kapitalutvidelse i vinter, heter det at Bik Bok i fremtiden vil satse på vekst innenfor detaljog engrosomsetning.
26.Bilen med de dyrebare varene tilhører Bjarne Rasmussen, sønn av grossist Bernt Rasmussen.
27.De nesten 5000 kvadratmeter store lokalene ble kjøpt for 20 millioner kroner av Brinchmann & Co. A / S som benyttet lokalene til sin virksomhet som grossist i elektrobransjen.
28.Det er Norsk Bilauksjon Oslo A / S som skal stå for salget av varelageret efter at NordNorges største grossist John Bottolfsen A / S gikk konkurs i juli måned.
29.I tillegg til å være NordNorges største grossist, hadde dette selskapet også en kjede med lavprisbutikker i NordNorge.
30.Kjøpmannen er personlig ansvarlig for begge disse innbetalinger, og det er uten betydning om han betaler til grossist eller til Staten, idet han i alle tilfeller må betale hele avgiften, 2 mill. kroner.
Your last searches