Norwegian-Swedish translation of ha en tendens

Translation of the word ha en tendens from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

ha en tendens in Swedish

ha en tendens
oppførselverb ha en benägenhet
Similar words

 
 

More examples
1.Det siste er viktig, da man i vår tid synes å ha en tendens til å sluke hva som helst med hud og hår.
2.Fordi metodene både for innbrudd og for sikring stadig er under utvikling, vil investeringene med hensyn på sikkerhet alltid ha en tendens til å være større i en nyere enn i en eldre bankbygning.
3.Når tilbudet er større enn efterspørselen i varemarkedet, vil prisen ha en tendens til å synke.
4.Sjåføren kan ha en tendens til å overvurdere bremseevnen, og ikke være oppmerksom på at bremsene på et vogntog reagerer langsommere enn i en personbil.
5.At NRKfjernsynet kan ha en tendens til å misforstå sitt publikum er kanskje ikke av de største skandaler i denne verden.
6.Og de kan ha en tendens til å ta standpunkt i kontroversielle spørsmål i utenriks og sikkerhetspolitikken, sier han, og viser til at En Verden er tverrpolitisk og bl.a. har tidligere utenriksminister Knut Frydenlund fra Arbeiderpartiet og nylig avgåtte statssekretær ved statsminister Willochs kontor, Kjell Colding, i sitt råd.
Your last searches