Norwegian-Swedish translation of ha til hensikt å

Translation of the word ha til hensikt å from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

ha til hensikt å in Swedish

ha til hensikt å
framtidverb ha förtänksamhet att
  avsiktverb ha tanke på att
Similar words

 
 

More examples
1.Ikke minst må vi med frimodighet kunne hevde dette overfor våre venner og allierte, som jo nettopp har opprettet sitt forsvarsfellesskap som et felles vern for å forsvare demokratiet mot makter som kan ha til hensikt å ta seg til rette.
2.Jeg tror det er viktig å satse fra bunnen av, med en skikkelig grunnskoleutdannelse, som skal ha til hensikt å bryte ned kulturbarrierer som for eksempel hindrer kvinnenes utvikling.
3.Ifølge politiet fortalte Blackwell dem at han hadde kjørt efter bussen uten å ha til hensikt å gjøre noe ulovlig.
4.Politikken bør ha til hensikt å skape gode forutsetninger for at Sverige får hjelp vestfra, om vi skulle bli angrepet.
5.Påstander om at den sittende regjering skulle ha til hensikt å" rasere velferdsstaten" finner man ikke noe grunnlag for å hevde når man ser hva som står i langtidsprogrammet, sier statsråd Bondevik.
6.Børslovutvalget har i en egen del av utredningen tatt for seg mulighetene for at en aksjonær kan ha til hensikt å drive utpressing, såkalt greenmailing.
7.Et leserbrev med ovenstående tittel i Aftenposten 4. januar synes å ha til hensikt å latterliggjøre den debatt Ole Kristian Grimnes elskverdige forsøk på heroisering av Nygaardsvold regjeringen har foranlediget.
8.Igår kveld var det uklart om den marksistleninistiske staten Benin var innstilt på å gjøre opp regningen med Norge eller om beninerne kunne ha til hensikt å la Norge i stikken.
9.Innføringen av en slik ordning for bedriftsutøvere vil efter NBIFs syn virke helt urimelig, og kun ha til hensikt å bedre friidrettsforbundets økonomi.
10.Mens regjeringspartiene vil stemme for en formålsparagraf som understreker at formålet med loven er å sikre at det både kan etableres og drives private skoler, inneholder Arbeiderpartiets forslag til formålsparagraf ingen antydning om at privatskoleloven skal ha til hensikt å sikre etablering av privatskoler.
11.Norske Skogindustrier har øket sin eierandel i Follum Fabrikker fra 45 prosent til 49,7 prosent, men Norske Skog skal ikke ha til hensikt å erverve flere aksjer i Follum i overskuelig fremtid.
Your last searches