Norwegian-Swedish translation of hanndyr

Translation of the word hanndyr from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

hanndyr in Swedish

hanndyr
zoologinoun hanne
Synonyms for hanndyr
Similar words

 
 

More examples
1.Disse binnene med unger er veldig stasjonære, og de lever såpass langt fra hverandre at det trolig er flere hanndyr, mener viltkonsulenten.
2.Hunndyr ble felt i stedet for hanndyr, og her var det tett granskog der løshundjakten ofte foregår - som hindret utsikt til den øvre del av dyret.
3.Sean Connery var farlig, et hanndyr med vibrerende nesebor og en dødbringende enlinjes replikk.
Your last searches