Norwegian-Swedish translation of hareskår

Translation of the word hareskår from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

hareskår in Swedish

hareskår
medisinnoun harmynthet
Similar words

 
 

Wiki
Hareskår er en medfødt misdannelse som kan ha flere former. Det kan være en leppespalte på høyre eller venstre side av leppen, eller det kan være en ganespalte i midtlinjen i ganen som går fra drøvelen og framover. Det er mest vanlig å ha spalte i både leppe og gane.

More examples
1.Det er naturlig at det forekommer misdannelser blant barn, enten det er hareskår eller en skjev tå, for å nevne et par eksempler.
2.Misdannelser som oppstår har først og fremst vært deformiteter i hodet - som manglende ører og hareskår.
3.Noe av det verste jeg vet er folk som morer seg over andres skavanker, og her var det tydeligvis en eller annen tante med hareskår som hadde holdt en tale.
Your last searches