Norwegian-Swedish translation of hasardspill

Translation of the word hasardspill from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

hasardspill in Swedish

hasardspill
allmennnoun hasardspel
Similar words

 
 

More examples
1.Det er et hasardspill av dimensjoner.
2.Kina fordømmer hasardspill.
3.Tyveri er en handling som fremkaller en form for gysning i gjerningsmannen en reaksjon som har mye til felles med dristige sportsøvelser, bilkjøring og hasardspill.
4.Nå foreslår partiet nye påplusninger og bedriver dristig hasardspill med å saldere sitt budsjett med drøyt 250 millioner kroner, penger som ikke finnes.
Your last searches