Norwegian-Swedish translation of helliggjøre

Translation of the word helliggjøre from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

helliggjøre in Swedish

helliggjøre
allmenn? helga
Anagrams of helliggjøre
Similar words

 
 

More examples
1.Vi bruker Sakharovs offer som et middel til å helliggjøre vårt samfunnssystem, mens hans kamp i virkeligheten også går ut på å konfrontere Vestens menneske med seg selv.
Your last searches