Norwegian-Swedish translation of hellighet

Translation of the word hellighet from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

hellighet in Swedish

hellighet
allmennnoun helighet
Anagrams of hellighet
Similar words

 
 

Wiki
Hellighet er en egenskap ved personer, gjenstander, steder, handlinger, ord eller forestillinger som er knyttet til en guddom og som er religiøst opphøyde og ikke hverdagslige. Adjektivet hellig kan i overført betydning også betegne noe ikke-religiøst som er ukrenkelig, dyrebart og umistelig, noe som ikke må vanæres men behandles med ærefrykt og dyp respekt. Hellig kan dessuten bety rettferdig i uttrykk som «hellig vrede» og «hellig krig».

More examples
1.Da bevilget vi oss fri i to dager og fikk anledning til å ta noen forfriskende bad, forteller Øistein Vogt, som beskriver årets møte med Hans Hellighet ved audiensen som mer avslappet enn tidligere.
2.Der møtes Guds hellighet og hans kjærlighet som i et brennpunkt.
3.Guds hellighet er som den loddrette trestammen, boret langt ned i jorden.
4.Mest sannsynlig er det ikke Barentshavets hellighet som er bakgrunn for den sovjetiske forhandlingsposisjon, men heller mer jordnære, eller skal man si sjønære, forhold.
5.Den levende Gud skal forkynnes slik at både hans grenseløse kjærlighet og hans absolutte hellighet og renhet trer frem.
6.Dvs. sett store krav til ditt eget liv - til hellighet og renhet - men bli aldri egenrettferdig.
7.Eller går det an å forkynne Guds kjærlighet uten også å berøre Guds hellighet ?
8.Jesu lidelse og død forkynner Guds hellighet.
9.Men betyr det at forkynneren vil underslå forkynnelsen av Guds hellighet ?
10.Nettopp dette er jo også så viktig for at Kirken kan nå ut lengst mulig med sitt budskap om Guds kjærlighet og hellighet og formidle evangeliet til frelse og fornyelse.
11.Og vi på fortauet, kan vi ut fra våre fornemmelser om livets hellighet bare trekke på skuldrene, gå forbi og si at det får han da gjøre som han vil med ?
12.Slik er Guds hellighet annerledes enn alt hva vi mennesker ellers er kjent med.
13.Slik vil den som i sin erkjennelse raderer ut Guds hellighet, sitte igjen ikke med Guds kjærlighet men bare med sine egne begreper om denne kjærlighet.
Your last searches