Norwegian-Swedish translation of hemmelig agent

Translation of the word hemmelig agent from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

hemmelig agent in Swedish

hemmelig agent
regering - mannnoun hemlig agent
Similar words

 
 

More examples
1.Det synes ikke å stemme i mønsteret til en mann som i årevis har vært hemmelig agent for SovjetUnionen uten å kunne endelig avsløres før nå.
2.En hemmelig agent, med andre ord.
3.DET står ikke" hemmelig agent søkes" når tjenesten annonserer ledige stillinger.
4.De er bekymret over at Roger Moore nå med usedvanlig fast røst har sagt at dette var hans siste film som hemmelig agent.
5.Landis spiller selv travel og ikke særlig hemmelig agent.
6.Og vi merker oss et uryddig brev som Elvis Presley skrev til president Nixon i 1970, der han tilbød seg å bli hemmelig agent.
Your last searches