Norwegian-Swedish translation of henge opp

Translation of the word henge opp from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

henge opp in Swedish

henge opp
allmennverb hänga upp
Anagrams of henge opp
Similar words

 
 

More examples
1.Det riktige ville naturligvis ha vært at vi bygget store gangbare kulverter hvor vi kunne henge opp kabler og ledninger og hvor vi senere lett kan komme til med reparasjoner og utvidelser uten å behøve å grave.
2.Vi har jo ingen sjøhelter å henge opp på veggen, humrer Molaug.
3.Da farmor bodde på pleiehjem, fikk hun ikke ha blomster for det var ingen til å vanne dem, og hun fikk ikke slå spiker i veggen så hun kunne henge opp et bilde av familien.
4.De fleste hundre studentene ved landbruksskolen i Garwolin i Polen som har boikottet undervisningen i mer enn en måned i protest mot at myndighetene forbød dem å henge opp krusifikser i klasserommene, avblåste mandag aksjonen.
5.Det har de klart markert ved at de nekter å henge opp en transparent som 8. marskomiteen i kommunen hadde laget og som skulle henge i skolebakken på Hokksund.
6.Dette fører til at det er mere komplisert å ta ned og henge opp bilder, forteller Glenny Alfsen.
7.En 67åring fra Snarøya skal sette i gang med fellestrening for folket der ute - hun vil henge opp lapp på butikken, sier Gudrun Pasternak.
8.Er det riktig at tilreisende kunstnere må snekre og male i flere dager før de overhodet kan begynne å henge opp sine verker ?
9.Et sted hvor jeg kan henge opp bilder på veggene og forsøke å falle til ro, sier hun.
10.Formannen i Oslo Venstre, Erna Monsen, mente et slikt samarbeide for mange er et selvfølgelig valg, men at hun på vegne av Oslo Venstre ville henge opp en" Vær varsomplakat".
11.Får han lov, kommer han dessuten til å henge opp flaggrende gardiner rundt Central Park i New York.
12.Gulroten har man sørget for å henge opp i behagelig avstand fra nesetippen.
13.I England har det vært vanlig til opp i vårt hundreår å henge opp en hestesko som middel mot hekser noen steder.
14.Men man spår at den flate skjermen til å henge opp på veggen er like rundt hjørnet.
15.Museet skal også henge opp en kopi av Baldisolteppet, et krigermotiv, et teppe som opprinnelig kom fra Normandie.
16.Og selv om forhandlerne er raske med å henge opp hyggelige plakater med påskehilsen på, glemmer de å sette årstidens postkort fremst i hyllene.
17.Olav Thon får hjelp av bestyrer Sissel Marøy til å henge opp Miljøprisen som i år er tildelt Stortorvets Gjæstgiveri.
18.På BeauxArtsutstillingen, som ble åpnet 6. juni og pågår til 7. juli, har hun på en prominent vegg rett innenfor inngangen fått henge opp tre større blyanttegninger som er fra en ganger halvannen meter og oppover og hører til en seks bilders serie med tittelen" Når noe kommer, går noe".
19.På en oppslagstavle utenfor avisbygningen har redaksjonen gjort det til regel å henge opp artikler som censuren har stoppet.
20.Rikstrygdeverket skriver i siste nummer av Tidsskrift for Den norske lægeforening at enkelte leger ikke har efterkommet anmodningen om å legge ut brosjyrer og henge opp plakater med informasjon om egenandelordningen.
21.Se å få vasket dere, og slutt med å henge opp så mange bilder av ayatollah Khomeiny.
22.Tenk å henge opp bilder midt på natten.
23.Urban fremholdt imidlertid idag at denne forsikring ikke lenger er aktuell" fordi den bruktes som oppmuntring til å henge opp nye kors".
24.Videre har den enkelte arrangør fått anledning til å henge opp reklame på spesielle plasser, som for disse har gitt en hyggelig ekstrainntekt.
25.Ønsker du å henge opp resten av de små gule papirvattkulene i bjerkeløv, kan gullsnor være pent.
26.Øvre Eiker Elverk må gi tillatelse til å henge opp transparenter på stedet, fordi den av sikkerhetshensyn må monteres av Elverksfolk.
27.Av sikkerhetsmessige grunner kan vi ikke henge opp luftledninger for elektrisk drevne lokomotiver på grunn av kraner og laste og losseoperasjoner mellom tog og båt, bil eller terminal.
28.Jeg hadde vært oppe på loftet for å henge opp tøy til tørk bare minutter før jeg ble varslet om brannen og anmodet om å ta med de to barna og komme oss ned på gaten så fort som mulig, forteller Lita Johnsen, som bor i tredje etasje.
29.Vi får henge opp litt væske så han ikke går i sjokk mens de får ham løs.
30.Bare ved å henge opp litt lokkemat her og der fikk man folkeskolelærere til å studere i sommerferiene og lese og ta brevundervisning resten av skoleåret ved siden av full jobb i folkeskole og ungdomsskole.
Your last searches