Norwegian-Swedish translation of heterogen

Translation of the word heterogen from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

heterogen in Swedish

heterogen
allmennadjective heterogen
Synonyms for heterogen
Similar words

 
 

Wiki
Heterogen kan ha flere betydninger. - Heterogenitet - fra greske og betyr ulikhet eller uensartethet. - Heterogen (slekt) - en slekt av snegler i gruppen Viviparidae?.

Your last searches