Norwegian-Swedish translation of hjelper

Translation of the word hjelper from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

hjelper in Swedish

hjelper
allmenn? hjälp
Synonyms for hjelper
Derived terms of hjelper
Similar words

 
 

More examples
1.Barn hjelper Barn" er lagt opp som en innsamlingsstafett mellom landets barneskoler.
2.Det hjelper lite at Skattekommisjonen forsøker å sukre den beiske pillen med å stille i utsikt gunstige langtidsvirkninger av skatteskjerpingen.
3.Hele hallen" minus tre dommere så at det var klar offside før scoringen, men hva hjelper det så lenge dommerne bestemmer ?
4.Hva hjelper det ?
5.La meg si oppriktig at når det sovjetiske folk hjelper Vietnam med å utvikle økonomien, så må det dele med dere ressurser det selv behøver".
6.Når Jesus her kallar Anden" ein annan talsmann", brukar han eit ord som seier svært mykje om korleis Gud hjelper.
7.Nød", fra hans siste reise i 1874 er hjerterotekte til det gripende, og har maleriske kvaliteter dessuten som hjelper noe på savnet av andre bilder fra denne reisen og fra Gulsvik.
8.Råflott" med nytt klubbhus til tre millioner kroner, men det hjelper lite når Jardars 20 fotballag bare har en ussel grusbane til disposisjon.
9.Alt dette hjelper efterhvert som mennene blir vant til å ha kvinnelige kolleger.
10.Arkitekt Eivind Eriksen ble en nøkkelperson, en hjelper i tykt og tynt.
11.Bl.a. gjør spillingen dem mer sosiale, den øker selvtilliten deres, og den hjelper til med å fremelske ren praktisk dyktighet.
12.Dattern vår liker jazz, sier Arild, jeg synger alltid rytmisk - sterkt rytmisk - når hun skal sove, og det hjelper.
13.Den lave strømmen går ikke gjennom huden, men hjelper kremene til å trekke bedre inn, slik at de får større virkning.
14.Dessuten hjelper vi hverandre og tar i et tak der det trengs.
15.Det er en gruppe som det ikke hjelper å innprente noe som helst, og de vil aldri kunne bli noen idealungdom for Fremskrittspartiet.
16.Det er en stor begivenhet at vi kan sitte og drøfte felles problemer for første gang, sa Gylling Nielsen, og rettet kritikk mot at norske myndigheter ikke hjelper hvalfangere som ikke lenger har livsgrunnlag efter den drastiske kvotereduksjonen.
17.Det er et varsel om krise, og fengselsstraffen hjelper ikke mot kriminaliteten.
18.Det er godt å være her, jeg melder meg som hjelper for å ha en litt god følelse i julen, supplerer Knut Kjærnes som har vært med i flere år.
19.Det er heller slik at vi hjelper hverandre.
20.Det er helt klart, men vi håper det hjelper nå når midtstopper Audun Ottesen kommer tilbake.
21.Det er ikke sant at den ikke hjelper.
22.Det er klart det hjelper noe, sier Berit Ramstad, som sammen med sin mann driver Svinesund Autoservice.
23.Det går fint når junior hjelper til å sparke takten, sier gravide Hege Schøyen og holder seg om magen.
24.Det har ofte vært vanskelig å holde tilbake tårene, men det hjelper å vite at han er i de beste hender.
25.Det hjelper bare ikke, sa Bryhn.
26.Det hjelper godt på humøret.
27.Det hjelper i alle fall ikke å la være, og man ser da resultater.
28.Det hjelper ikke at norske designere er fullt på høyde med sine utenlandske konkurrenter, hvis ikke produsentene har råd til å satse litt ekstra på nye ideer.
29.Det hjelper ikke bare å ha et program eller en undervisningsplan ; våre lærerholdninger må gi elevene noe.
30.Det hjelper ikke hva Knut Fjeldsgaard sa i september.
Your last searches