Norwegian-Swedish translation of hummer og kanari

Translation of the word hummer og kanari from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

hummer og kanari in Swedish

hummer og kanari
allmenn? hummer och kanariefrö
Synonyms for hummer og kanari

 
 

More examples
1.Rundt 2000 tegninger og skisser er det blitt -" hummer og kanari" ifølge ham selv - hvorav 160 nå henger utstilt i Kunstnerforbundet.
2.DEN lokale elforsyning er en blanding av stort og smått, av hummer og kanari.
3.Den lokale elforsyning er en blanding av stort og smått, av hummer og kanari.
4.NÅR Dagbladet idag skriver på lederplass om" to skandaler i norsk politikk i løpet av en uke" med referanse til Lorentzenskandalen i Bergen og Gosliasaken i Bærum, er det et forsøk på å blande hummer og kanari.
5.Saken har en generelt rettslig og politisk betydning langt utenfor personen Arne Treholt, sa advokat Lyng, som karakteriserte de dokumenter tiltalen gjelder for" en samling av politisk hummer og kanari.
6.Stanley market byr på en blanding av hummer og kanari både når det gjelder klær og andre ting.
Your last searches