Norwegian-Swedish translation of huse

Translation of the word huse from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

huse in Swedish

huse
yrke - kvinnenoun husa
  hoppverb hysa
Derived terms of huse
More examples
1.Det har gått over all forventning, innrømmer oppmann Øivind Huse.
2.Et liv i 4. divisjon blir et hardt liv, mener Fossums oppmann Øivind Huse.
3.Ungdom som mentalt er langt fra lovlydighetsterskelen, befinner seg plutselig på den gale siden i praktisk handling, mener lensmann Huse.
4.Vi fant det bedre å kansellere avtalen fremfor å diskutere i et år om den var i strid med verkstedoverenskomsten eller ikke, sier direktør Paul Obert Huse ved Aukra Bruk til Aftenposten.
5.2000 kuber skal huse besøkende til olympiaden i Los Angeles.
6.21 studenthybler er tatt i bruk for å huse barn og voksne tilknyttet Frydenhaug barnehave.
7.4,5 millioner reisende vil i løpet av 1984 passere flyplassen, mener kontorsjef Jack Huse i Lufthavnforvaltningen.
8.80 prosent av produksjonsarbeiderne er idag permittert, men i løpet av juni regner vi med at de fleste er tilbake i arbeide igjen, sier direktør Huse.
9.90 vertsfamilier sto i kø for å huse utenlandske elever for en uke, bare 60 var heldige.
10.Administrasjonen trenger sårt nye lokaler, og har planlagt et stort bygg som skal huse en rekke etater.
11.Akergruppen er meget interessert i å skape et levende kultursentrum i denne gamle hallen, som ikke bare er tenkt å huse Teaterskolen, men også frie teatergrupper tilsluttet Teatersentrum, samt småbutikker, restauranter og annen næringsvirksomhet.
12.Anlegget vil foreløbig huse knappe 150 ansatte, men tallet forventes å stige til 180 i løpet av en ettårsperiode.
13.At hans familie på syv høyst sannsynlig må huse flyktningene i det allerede ganske fullstappede huset i New York, blir en bisak.
14.Bare et par måneder før Bokassa kom til Frankrike fra sitt eksil i Elfenbenskysten, der president Felix HouphouetBoigny ikke lenger ville huse den brysome gjesten, var det innbrudd i Hardricourtslottet, og endel kunst ble stjålet.
15.Begge steder blir det nok temmlig trangt om plassen, for kirken kan maksimum huse 500 tilhørere og bygdemuseet bare 100.
16.Bergstadens innbyggere var gått" mann av huse" for å hilse kong Olav velkommen tilbake til Røros.
17.Byen, som tidligere var marinens hovedbase i Norge, skal huse den fremtidige befalsopplæring i marinen.
18.Bygget, som skal huse 450500 mennesker, skal være innflytningsklart i 198687.
19.Bygget får en gulvflate på 6700 kvadratmeter og skal huse hovedadministrasjonen som nå har plass hos Gjensidige Forsikrings selskap i Oslo sentrum.
20.Bøndene går mann av huse, familiene hjelper hverandre.
21.Cardington, med to kjempehangarer bygget ute på en stor grønn slette for å huse bl.a. de tyske zeppelinerne, opplevet en liten gullalder med jobber, investeringer og utbygging, inntil alt falt sammen med R 101ulykken.
22.Christiania skulle fra nå av være rikets hovedstad, men hadde ytterst lite å by på av lokaler hvor statsmaktenes representanter kunne holde til huse.
23.Da velgerne instinktivt skjønte at her kunne den store overraskelsen inntreffe, gikk de mann av huse i snestormen for å stemme på Hart.
24.De eksisterende overnattingsbedrifter på Norefjell kan idag bare huse noen få hundre mennesker.
25.Den daglige ledelse vil fortsatt parhestene Bernt Brinck Johnsen og Ole Jacob Hansen stå for, slik de tidligere har gjort både på Torshov og Solli plass, der Jazz Alive tidligere har holdt til huse.
26.Den nye krisen aktualiserer behovet for at mitt tidligere forslag blir revurdert, uttalte president Karamanlis med klar adresse til CIO, som tidligere har avslått Hellas søknad om å få huse sommerlekene permanent.
27.Den skulle huse alle våre oldsaker fra steinalder, bronsealder, jernalder og vikingtid, samt middelaldersamlingene.
28.Den store teglstensbygningen ved Nylandporten, nærmest Vestbanestasjonen, vil efterhvert også huse Statens Teaterskole, kontorlokaler for Det Norske Oljeselskap A / S og frie gruppers teatersentrum.
29.Den teddybjørnlignende skapningen har skapt det rene hysteri blant amerikanerne, som går mann av huse for å skaffe seg Tskjorter med bilde av Gizmo, Gizmoplakater og Gizmodukker i alle tenkelige størrelser og utgaver.
30.Der finner vi en hilsen og takk fra rektor til foreldrene, som like godt har tatt skjeene - eller rettere sagt malerkostene - i egne hender og er gått mann og kvinner av huse for å pusse opp skolens klasserom.
Similar words

 
 

huse as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) husehusendehuset
Indikative
1. Present
jeghuser
duhuser
hanhuser
vihuser
derehuser
dehuser
8. Perfect
jeghar huset
duhar huset
hanhar huset
vihar huset
derehar huset
dehar huset
2. Imperfect
jeghuset
duhuset
hanhuset
vihuset
derehuset
dehuset
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde huset
duhadde huset
hanhadde huset
vihadde huset
derehadde huset
dehadde huset
4a. Future
jegvil/skal huse
duvil/skal huse
hanvil/skal huse
vivil/skal huse
derevil/skal huse
devil/skal huse
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha huset
duvil/skal ha huset
hanvil/skal ha huset
vivil/skal ha huset
derevil/skal ha huset
devil/skal ha huset
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle huse
duville/skulle huse
hanville/skulle huse
viville/skulle huse
dereville/skulle huse
deville/skulle huse
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha huset
duville/skulle ha huset
hanville/skulle ha huset
viville/skulle ha huset
dereville/skulle ha huset
deville/skulle ha huset
Imperative
Affirmative
duhus
viLa oss huse
derehus
Negative
duikke hus! (hus ikke)
dereikke hus! (hus ikke)
Your last searches