Norwegian-Swedish translation of hvem som helst

Translation of the word hvem som helst from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

hvem som helst in Swedish

hvem som helst
allmennother vem som helst
Synonyms for hvem som helst
Similar words

 
 

More examples
1.Ansiktet mot folket" er et ukentlig program, laget over samme lest som er vanlig i flere land hvor herskerne har behov for å markere at de er ett med folket og at hvem som helst kan komme til sin leder og få svar på sine dagligdagse problemer.
2.De tider er forbi da hvem som helst kunne" snuble" over interessante malmfunn.
3.Denne boken (en roman som altså simpelthen heter" Ja") kunne like godt ha vært skrevet av en tyrkisk bonde, den kunne være skrevet av hvem som helst.
4.Det er et tankekors at idag kan nær sagt hvem som helst kalle seg ENØKkonsulent.
5.Dette er en helt annen sak enn om noen" hvem som helst" etablerer et selskap for å gå inn i offshore.
6.For oss er det et problem at homøopattittelen er ubeskyttet, slik at hvem som helst kan praktisere for eksempel homøopati uten tilstrekkelig utdannelse, fortsetter Wiens.
7.Gudskjelov er det ikke hvem som helst som vil bli ledere.
8.Hvem som helst !
9.Hvem som helst, synes det som.
10.Hvem som helst barn, foreldre, velforeninger og andre kan ringe til informasjonssentralen og bestille bussen til sin bydel.
11.Hvem som helst er bedre enn Marcos.
12.Kan hvem som helst stole på rytme og temperaturmetoden som prevensjon ?
13.Men, hvis CIO skulle være en åpen organisasjon hvor" hvem som helst" skulle kunne bli medlem, hvem skulle da stå vakt om de olympiske ideer ?
14.Men hvem som helst kan ikke kopiere mine teknikker, de er mine egne, som jeg har forsket meg frem til efterhvert.
15.Men tør folk virkelig leie ut båtene sine sånn - til hvem som helst ?
16.Vi har vist at vi er jevngode med Sverige og at vi kan spille mot hvem som helst.
17.Alkoholisme er en sykdom som kan ramme hvem som helst, og de aller fleste kan bli rehabilitert, hevder den svenske lege Monica Getz som har reist verden rundt for å studere alkoholistbehandling.
18.Anette er en vinnertype - hun kan slå hvem som helst når alt klaffer - det gjelder ikke i samme grad hennes hardeste konkurrenter i kampen om de ledige OLplassene.
19.Arne Ellevold, trener av fjorårsvinneren What Nonsense, mente at hans Bold Tudor ville bli farlig for hvem som helst hvis tempoet var elendig fra start.
20.Arne Kvalheim er ingen hvem som helst i kommunepolitikken i Oslo.
21.At et selskap er børsnotert, må for aksjekjøpere være ensbetydende med full gjennomsiktighet, full frihet til kjøp og salg av selskapets aksjer i så store eller små poster som ønsket, til hvem som helst innenfor aksjelovens rammer.
22.At originalene ikke måtte utlånes til hvem som helst, finner jeg er en selvfølge.
23.Blant annet har han inntil valget er over oppgitt sin rett til å arrestere hvem som helst på ubestemt tid.
24.DET er ingen hvem som helst som har gjort seg disse refleksjoner.
25.De private leger vil få som pasienter folk som gjerne betaler litt ekstra for å slippe å vente, som ikke vil komme sammen med hvem som helst, som vil ha en spesiell lege og gjerne litt ekstra service.
26.Den stjålne giften er like farlig for gjerningsmannen (mennene) om han / de åpner glassene, som hvem som helst andre som kommer i berøring med pulveret.
27.Denne innstillingn forekommer også i forlagene, som har ubegrenset adgang til å la hvem som helst foreta en oversettelse.
28.Denne lille bilen kunne godt vært et kjøretøy for hvem som helst, sier Torstein Eker.
29.Denne nøkkelen lånes nok ikke ut til hvem som helst.
30.Dersom hvem som helst, dertil med utgangspunkt i bilens baksete, skal kunne oppkaste seg til definisjonsinstans over begrepet" råkjøring", er det duket for et sjeldent anarki.
Your last searches