Norwegian-Swedish translation of hydrofil

Translation of the word hydrofil from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

hydrofil in Swedish

hydrofil
allmenn? hydrofila
Similar words

 
 

Wiki
Hydrofil refererer til egenskapen noen molekyler har til å danne hydrogenbindinger med vann (H20). Disse molekylene er vanligvis polare ettersom en elektrisk ladning behøves for å danne hydrogenbindinger. Hydrofile stoffer er som regel løselige i vann, og hydrofile regioner i større molekyl prøver å vende seg ut mot vannmolekylene.

Your last searches