Norwegian-Swedish translation of i alle fall

Translation of the word i alle fall from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

i alle fall in Swedish

i alle fall
allmennother i alla fall
Similar words

 
 

More examples
1.Avtalen er så bemerkelsesverdig i Sovjets favør at men heller burde snakke om en kapitulasjon enn om en avtale mellom to parter som i alle fall skulle ha en offisiell respekt for hverandre.
2.Deler av trygdesektoren er, i alle fall i teorien, områder hvor man kan tenke seg fullstendig privatisering.
3.Det hevder i alle fall Opplysningsutvalget for fisk, og de burde jo ha greie på slikt.
4.Dette pålegg er i alle fall blitt oppfylt til punkt og prikke.
5.Du har i alle fall lov til å ha følelser !" sier gutten.
6.Gjør det selv"tanken kom i alle fall tydelig frem da gruppen Dur & Moll inviterte til barneprogram i skolens kombinerte aula og gymnastikksal.
7.I alle fall for Norges Golfforbund og mange andre småforbund som ikke har økonomiske midler til å støtte de aktive.
8.I alle fall synes vi at polititjenestemennene selv burde kunne utvise en større grad av vurderingsevne overfor fare og risiko i slike situasjoner.
9.Innbyggerne har i alle fall et rimelig krav på informasjon.
10.Inntrykket er i alle fall at det er sentrum / høyrefløyen i partiet som igjen har tatt tømmene i sikkerhetspolitikken.
11.Kan dere ikke i alle fall bruke forskjellig penselbredde ?" ber jeg dem.
12.Kirken selv" er i alle fall ikke ekspedisjonssjefen i Kirkedepartementet.
13.Norge tar i alle fall ett gull i Sarajevo.
14.All risiko lar seg beregne i tall, i alle fall vurdere.
15.Alle tiders at vi fikk prøve, i alle fall, utbrøt Astrid Dahl Juva.
16.Beslutningen om å nedlegge Vinderen Apotek er i alle fall stillet i bero.
17.Brannen i Asker vil i alle fall føre til en diskusjon om det nye regelverk som er foreslått kanskje bør revurderes.
18.Da blir man i alle fall ikke overrasket, dersom det skulle vise seg at den aktuelle legen ikke har avtale, og følgelig tar høyere priser enn de med tilskuddsbidrag.
19.Da er det i alle fall sikkert at vi kom til å bli uvenner, ganske fort.
20.Da er i alle fall ingen katastrofe skjedd, understreker Groth.
21.De bør i alle fall melde seg her hos oss.
22.De døve kan ikke høre så mye vakkert, men da skal de i alle fall få noe vakkert å se på, sa Conrad BonnevieSvendsen, som engang hadde sitt hjem her.
23.De elektroniske media er spådd en voldsom utvikling som i alle fall foreløbig ikke har vist seg.
24.De sosiale konsekvenser av dette bør være åpenbare for enhver, i alle fall her i Norden.
25.De tannhelsetjenester som nå er lovfestet vil i alle fall kreve øket innsats, sier fungerende generalsekretær Eivind Karlsen i foreningen.
26.Den nåværende regjering har forsøkt å dempe lønnsøkningen gjennom skattelettelser gitt på forhånd, og i de sentrale oppgjør ser det ut til at dette har lykkes i større grad enn hva i alle fall jeg personlig hadde ventet, innrømmet Skånland i sitt foredrag.
27.Denne saken står ikke oppført på landsmøteagendaen, men den vil bli behandlet i alle fall, sier Jan Lindh.
28.Dersom en totalskade på en plattform inntreffer, risikerer vi altså at statsbudsjettet får en virkelig trøkk i alle fall.
29.Dessuten, fortsetter han, - er slitasjen ekstra stor, og naturlig nok vil oppussingshyppigheten eller i alle fall behovet for oppussing være tilsvarende.
30.Det blir i alle fall ikke gull med den farten jeg hadde idag.
Your last searches