Norwegian-Swedish translation of i det fjerne

Translation of the word i det fjerne from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

i det fjerne in Swedish

i det fjerne
allmennother i fjärran
Similar words

 
 

More examples
1.Fujiyama sett som en flik av en elg i det fjerne, høyt, høyt opp mot himmelen.. snuten stikkende frem bak skyene åh, så hvit.
2.Nova" skal losse i Det fjerne østen og filippinsk og indisk mannskap.
3.At Veritas har sluppet til på det nye Science Parkområdet og med velvilje fra Singapores myndigheter har etablert et teknologisenter som er enestående i Det fjerne østen, er en besegling av den avtale Norge og Singapore inngikk i 1982 om utvikling av det industrielle og teknologiske samarbeidet.
4.Jeg antar at den fremtidige virksomheten til dette fondet vil kunne være av interesse for norske selskaper som vil investere i prosjekter i Det fjerne østen, sier Elgaaen.
5.Jeg seilte utover da jeg så lys fra en reketråler i det fjerne, forklarte skipperen.
6.Nei, det har nok hendt mer enn en gang at vi har sett baklysene på en GTI forsvinne i det fjerne med 16åringen triumferende bak rattet, innrømmer det lokale politi og tilføyer at unggutten" kjører som en Gud".
7.Vi ser på disse oppdragene som et første skritt for Wilh. Wilhelmsen i retning av etablering av virksomhet innen offshoresektoren i Det fjerne østen, der rederiet fra før driver betydelige skipsfartsaktivitet, sier Bangsmoen.
8.4500 jugoslaver, for det meste partisaner fra Titos styrker, ble av tyskerne sendt til fangeleirer i det fjerne land i nord.
9.Adm. direktør Sverre Schjøtt Steen i Fibofabrikken kan registrere ny fremgang for bedriften på eksportmarkedene i Det fjerne Østen.
10.BULs fotballdamer er tilbake efter en storslagen rundreise i Det fjerne østen med World Womens Invitation Football Tournament i Taiwan som det store høydepunkt.
11.Barna i det fjerne landet var ikke viktige nok til at man ville ta chansen på en konflikt med et oljeeksporterende land.
12.Både europeiske og amerikanske selskaper vil gjerne inn på markedet i områdene i Det fjerne østen.
13.Båtene hadde passert en borerigg i det fjerne - den steg opp som et gigantisk uhyre.
14.Bøyde jeg meg over rekkverket, kunne jeg følge menneskene nede på gaten eller se ut over de røde bergkollene som i det fjerne oppløste seg i soldisen.
15.Da var det lettere for den tidligere DLFformannen Magne Lerheim å holde seg våken den gang han efter en bedre middag i Det fjerne østen ble konfrontert med den lokale skikk høytraping ved bordet for å tilkjennegi sin tilfredshet med serveringen.
16.De fleste skip bygges i Det fjerne østen, og verftene der vil fortsette å gjøre det.
17.De har fem større produksjonsdivisjoner i U.S.A. og eier 400 større butikker spredt over hele U.S.A. De har egne kontorer både i Europa og i Det Fjerne Østen.
18.De har skaffet seg gode posisjoner på eksportmarkedene, ikke minst i Det fjerne østen hvor hovedtyngden av skipsbyggingen nå er plassert i land som Japan, Korea og Kina.
19.De koreanske skipsmeglerfirmaer har lenge ønsket å beholde det koreanske marked for seg selv, men for norske firmaer er Seoul et fint utgangspunkt for skipsfartsforretninger i Det fjerne østen.
20.De største avtagerne finnes i Det fjerne østen.
21.De to andre skipene" Balder Fosna" og" Balder Turku" er nå i Nordsjøen, men ventes å sette kursen for Hongkong med det første for å operere på spotmarkedet i Det fjerne østen inntil tilfredsstillende langtidschartere kan inngås.
22.Den sovjetiske opprustningen i Det fjerne østen har medført at japansk område har fått øket betydning for Sovjet, både i forhold til flåtens og flystyrkenes offensive operasjoner, som må skje ut gjennom de trange streder syd og nord for Japan, og defensivt for å sikre flåten og dens baser mot angrep.
23.Den steg i Det fjerne østen og i Europa idag og lå iformiddag i underkant av 2,94 mark.
24.Dens virksomhet spredde seg raskt, underskriftskampanjer ble organisert i Odessa, Leningrad, Riga, ja til og med i det fjerne Sibir.
25.Det ble sagt at den sovjetiskamerikanske konvensjon av 1867 ville bli brukt som grense i Beringstredet og Tsjuktsjisjøen (utenfor Alaska og i Det fjerne østen) og midtlinjen mellom Japan og øygruppen Kurilene.
26.Det er et markert fall i forhold til noteringene på valutamarkedet i Det fjerne østen der dollarkursen lå noe under 3,08 mark idag tidlig.
27.Det er første gang en norsk forsvarssjef besøker land i Det fjerne Østen.
28.Det fine er jo at menneskenes fantasi får fritt spillerom, og når Husbanken vinker i det fjerne, er det stort sett fritt frem å kaste seg på karusellen.
29.Det fortelles at lignelsen om" Den barmhjertige samaritan" ble fortalt for mennesker i Det fjerne østen.
30.Det skotske selskapet lager reportasjer fra land i Europa, MidtØsten, USA og Canada samt i Det fjerne østen.
Your last searches