Norwegian-Swedish translation of i forfall

Translation of the word i forfall from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

i forfall in Swedish

i forfall
allmenn? på tillbakagång
Similar words

 
 

More examples
1.Ungdommens kosthold er i forfall, og det skyldes blant annet utviklingen av hutigmatkjedene, sier Dankert Freilem.
2.Astrid Bjønnes vil snakke om russisk kultur i opposisjon og emigrasjon og Jan Ivar Bjørnflaten går inn på den politiske situasjon i sitt foredrag" SovjetUnionen et imperium i forfall ?".
3.Berntsen fikk støtte i sitt syn bl.a. fra Venstres parlamentariske leder Hans Hammond Rossbach, som sa at snikkontorisering skjer i sentrale Oslobydeler og at det spekuleres i forfall av eldre boliger for å få til rivning, og dermed senere nybygging.
4.Bydeler uten vann og skikkelige avløpsrør, uten strøm, defekte trafikklys - det ville vært en by i forfall.
5.De innenlandske vannveiene i England er i forfall.
6.De to partier påpeker at" snikkontorisering", utleie av møblerte leiligheter, oppdeling av boliger til hybler og bevisst spekulasjon i forfall av eldre boliger med sikte på rivning i mange år har vært et vesentlig problem for en fornuftig utnyttelse av bestående boligmasse.
7.Den muslimske periferi"," Russisk kultur i opposisjon og emigrasjon" og" SovjetUnionen - et imperium i forfall ?".
8.Denne boken gir et skremmende bilde av en storby i oppløsning, mennesker i forfall.
9.For få uker siden ble opinionen fortalt at støttekontaktordningen for utviklingshemmede var i forfall.
10.Han mener flyplassen er i forfall, og at politikerne nå må sørge for bevilgninger til nyansettelser og nye bygninger.
11.I ti år har han kjempet for en skigren i forfall, men bondegutten fra Mo i Rana har aldri forfalt.
12.Nå er det mulig å åpne et areal som har vært lukket for både folk og næringsaktiviteter i et område som er i forfall, sier Skallerud.
13.Skolen ble vist frem som eksempel på skoleanlegg i forfall, men ifølge skolestyrets formann, Merethe Johnsen, finnes det flere verre eksempler.
14.De østeuropeiske styrker er i forfall, noe som skaper alvorlige problemer for den sovjetiske strategi i Europa, sier Dale Herspring.
15.En by som kan vise frem resultater av den karakter vi kan, kan ikke gis betegnelsen av å være en by i forfall, skriver han.
16.Nei, jeg har alltid kjøpt hus som har vært i forfall.
17.Bygningen kom efterhvert i forfall.
18.Da han kom til Leipzig i 1723, var skolen og musikkundervisningen i forfall.
19.De industriarbeidsplasser som i vårt århundre har gitt vekst, er i forfall, og er ikke raskt nok erstattet med det 21. århundres industri.
20.Den gamle ærverdige bygningen står idag i forfall, bl.a. er det ikke gjort noe efter en ildpåsettelse i et av portrommene tidligere.
21.Deres arbeidsplasser er mer usikre enn før fordi manglende vedlikehold har bragt mange gruber i forfall.
22.En by som kan vise frem resultater av denne karakter og i et slikt omfang, kan ikke gis betegnelsen en by i forfall.
23.Er det riktig, slik det påstås, at Oslo er en by i forfall ?
24.Flest mennesker med psykiske lidelser finner man i de nye drabantbyene og i eldre bydeler i forfall.
25.Idrettshallen må bli sett på som eit naturleg tilbygg til Frogner stadion, eit idrettsanlegg som har vore i forfall gjennom lengre tid og som i høgste grad treng ei fornying.
26.Imidlertid er riket i forfall.
27.Klassifiseringen av norske campingplasser er idag ofte mer villedende enn veiledende efter at" stjernesystemet" har vært i forfall gjennom flere år.
28.Setergrender i forfall.
Your last searches