Norwegian-Swedish translation of i grunnen

Translation of the word i grunnen from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

i grunnen in Swedish

i grunnen
i grunn og bunnother i grunden
Similar words

 
 

More examples
1.Fjernvarme er lagt i ledninger i grunnen til en undersentral i garasjeetasje til Nebbejordet 5.
2.Sånt er i grunnen drabelig gøy.
3.At begge nordmenn mestret utfordringen er et tegn på at det i grunnen avhenger av den enkelte hva han presser ut av seg selv og gjør ut av sitt talent, fortsetter avisen.
4.Dermed gjenstår i grunnen bare kulturfellesskapet for mange, og her er det bibliotekene står helt sentralt og er helt nødvendige.
5.Det er i grunnen ganske begrenset.
6.Det er i grunnen litt rart, men jeg har alltid vært sammen med kunstnere, sier Kirsti Andreassen Renaud.
7.Det var i grunnen De som fant meg.
8.Det var i grunnen litt fattigslig å gå barhodet dengang, beretter Waage.
9.Du kan i grunnen sammenligne oss med snekkern.
10.For jeg vet i grunnen altfor lite om unge i andre deler av verden.
11.Han ringte fra Kharg og fortalte at alt i grunnen var klart ombord, til og med alle" sju slaga" var bakt og lå klar til julekaffen.
12.Han var ikke glad i å danse, og i grunnen tror jeg kanskje han ikke er noe musikalsk.
13.Hele greia var i grunnen ganske fikst uttenkt.
14.I grunnen er det merkelig dette at vi sender misjonærer til de fjerne strøk og glemmer det nære.
15.I grunnen er det vel mere verdt !
16.I grunnen ikke, men det er klart jeg ikke liker dårlig kritikk.
17.I grunnen ikke mer enn man kan vente i en slik situasjon, erklærte Halle, som mente det hadde vært en grei match å lede.
18.I grunnen ja, han har så egenartet stil.
19.I grunnen ser jeg ingen prinsipielt betenkelige sider ved å ta imot tilskuddet.
20.I grunnen var bare 67tapet for H / L noe å ergre seg over.
21.Jeg er i grunnen glad for hver due man kan ta knekken på.
22.Jeg er i grunnen mest fornøyd med ringer.
23.Jeg kan i grunnen mye mer enn de andre i klassen, skyter Josephine inn, som hører det blir snakk om henne.
24.Jeg måtte foreta et valg, og da Trønderhopp ble dannet, var valget i grunnen ikke så vanskelig.
25.Litt leit i grunnen, for det hadde vært fint med stillheten.
26.Nei, i grunnen ikke.
27.Sitter her med fire forskjellige utgaver av disse myggpiperne jeg, og vet i grunnen ikke hvor sterke ord jeg skal bruke om dem.
28.Slike hus tåler nesten ikke vibrasjoner i grunnen, men det skal likevel gå greit, sier han, og forteller videre at gårdsrommene mellom Grubbebakken og Pløens gate skal bli åpne for gjennomgang.
29.Vi er i grunnen overveldet over den responsen vi fikk på vår invitasjon til de frie gruppene som arbeider med barne og ungdomsteater, sier Marit Jerstad.
30.Vi har i grunnen svært beskjedne mål foran sesongen.
Your last searches