Norwegian-Swedish translation of i hvert fall

Translation of the word i hvert fall from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

i hvert fall in Swedish

i hvert fall
allmennother i varje fall
Similar words

 
 

More examples
1.Besøk hjemmefra" presenterte gode amatører, og den nye komiserien fra BBC moret i hvert fall det publikum som befant seg bak kameraet - men slike betalte latterbrøl virker ganske avdempende på TVpublikumets eventuelle oppfatning av morsomhetene.
2.De fleste mennesker, og i hvert fall pensjonistene, vil mene at disse pensjonsydelser bør være mest mulig inflasjonssikret.
3.Det er i det hele tatt en melakonisk eller i hvert fall poetisk tone over disse sider, som neppe har vært tenkt til offentliggjørelse, en tone man meget vel forstår når man kommer til Gilleleie.
4.Det som må være et minstemål av krav velgerne kan stille til et partis politiske troverdighet, er at det i hvert fall blir forsøkt å oppfylle de politiske standpunkter som er programfestet.
5.Forviklingar", derimot, trimmer jevnlig i hvert fall undertegnedes lattermuskler.
6.God presseskikk skulle tilsi at man i en så følsom situasjon i hvert fall ville be om en uttalelse fra den part som blir utsatt for beskyldninger.
7.Iskaldt" ute, i hvert fall i forhold til hva vi har vært vant med i det siste.
8.Jeg er glad for at Grunnlinjen og forslaget fra Høyre vil lide nederlag - efter all sannsynlighet i hvert fall - ved voteringen her idag.
9.Jeg mener i hvert fall at disse tingene er spennende !
10.Kontantprinsippet" duger ikke, i hvert fall ikke i sin eksisterende form.
11.Nye" Mjøndalen skal i hvert fall hilses velkommen med sine intensjoner om å lage moro for seg selv og andre.
12.Når konflikten inntrer, får man i hvert fall demonstrert hvor håpløst systemet med enekonsesjoner er.
13.Og både Gjerde og andre i NRK kan notere seg at dersom de var litt mer villige til å la folk få vite hva enkelte omdiskuterte innkjøp og samarbeidsprosjekter koster - så ville det kanskje være mulig for seere og NRKledelse å i hvert fall snakke samme sprog når det gjelder betalingen for det vi får se.
14.Ti, gutt, så har du i hvert fall ikke sagt noe galt.
15.(NTBs korrespondent Ole Walberg) Den kinesiske overtagelsen av Hongkong kommer ikke til å få noen negativ effekt på de nordiske firmaene som er etablert i kolonien - i hvert fall ikke på kort sikt.
16.Bakgrunnen for økningen er at boten på 200 000 kroner har stått uforandret siden i hvert fall før 1920, så vi foretar en slags indeksregulering, sier administrerende direktør Pål Kraby til NRKDagsrevyen.
17.Da vil publikum i hvert fall vite om de er kommet igjennom eller ikke.
18.Daglig, i hvert fall nesten daglig, leser vi at det er for få barnehaveplasser i byen, og det er riktig.
19.De gjør ikke oss noe, men jeg skal i hvert fall aldri drikke, sier Joachim - som har smakt vørterøl og syntes det var kjempevondt.
20.De må i hvert fall ha tæl.
21.De som synes dette er vondt vet i hvert fall ikke hva smerte er, og burde ikke bry seg om en slik behandling, sier sykepleier Hildur Røgeberg.
22.Den siden av saken er i hvert fall klar.
23.Denne antagelse slår i hvert fall ikke ut på noen statistikk, sier overlege Tor Ødegaard i Helsedirektoratet.
24.Dersom Kulturdepartementet som planlagt går over til å utbetale Statens bevilgninger til Den Norske Opera forskuddsvis pr. måned i stedet for som nå forskuddsvis pr. kvartal, betyr det i hvert fall at Operaen får et par millioner kroner mindre å rutte med enn iår.
25.Det bør i hvert fall være mer enn et år mellom hver utstilling.
26.Det er farlig å komme med gode råd på veien til Sarajevo fra en som er avdanket, nærmest for senil å regne i skiskyttersammenheng, i hvert fall i forhold til dagens utøvere, ler politibetjent Magnar Solberg som med tanke på Sarajevo mer enn gjerne hadde fått avløsning som siste, norske gullmedaljevinner innen denne grenen.
27.Det er i hvert fall en vesentlig årsak.
28.Det er i hvert fall helt sikkert at de på den andre siden av jernteppet har arbeidet veldig systematisk og bra med idrettsutøvernes kosthold, sier Bjørn Kjeldsen, som langt på vei forklarer den skuffende svake østtyske roinnsatsen i prøveOL med dramatiske endringer i kostholdet.
29.Det er i hvert fall ikke 10 millioner, sa Wickstrand.
30.Det er i hvert fall ikke lenger flaut å ha en dialekt.
Your last searches