Norwegian-Swedish translation of i så fall

Translation of the word i så fall from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

i så fall in Swedish

i så fall
konsekvensother i så fall
Similar words

 
 

More examples
1.Fra sin ende av frokostbordet på Tostrup lot Benkow det skinne igjennom at han i så fall ikke ville synes det var noe dårlig selskap.
2.Hvis flertallet i Stortinget velger å stenge Polet ett år til,... velger man i så fall å overse klare resultater i den måling man har bedt om for å få undersøkt effekten av forsøksordningen", skriver Aftenposten på lederplass mandag 3. des., og fremstiller denne" måling" som et slags bevis på at lørdagsstengningen av Vinmonopolets utsalg har slått feil.
3.Det er i så fall en svak mulighet for at vi må erstatte klaffen, men det er ikke sannsynlig og det vil ta tid før vi kan treffe en beslutning i så måte, sier sykehusets sjef, dr. Allan M. Lansing.
4.Det er i så fall også en selvkritikk, for jeg var selv med på å få til den ordningen vi har idag.
5.Det er mulig at Meese er en hederlig fyr, men i så fall står vi tilbake med det faktum at Reagan har nominert som justisminister en mann som ikke holder orden på sine egne pengesaker og ikke lever opp til lovens bokstav og ånd.
6.Det må i så fall være når det for en saks gang gjennom systemet blir trukket inn for mange kanskje unødige momenter, sier han.
7.Det måtte i så fall musikerne forlange, og det vil ikke bli lett å gjennomføre.
8.Det toget må i så fall ha tatt en lang omvei.
9.Det ville i så fall ha vært uten at jeg kjente til det.
10.Dette gjøres for å spre eiendomsretten bedre i samfunnet, sa finansministeren, som dermed avviste LOformannen Tor Halvorsens trusel om i så fall å igangsette arbeidet med lønnstagerfond.
11.En belastning har det nok i så fall også vært å måtte forhøye sporveistakster og egenbetaling for barnehaveplass, heve festegrunnlaget og nå sist redusere fritagelsestid for eiendomsskatt for husbankfinansierte boliger.
12.Fire elementer må i så fall være tilstede, sa Husemoen.
13.Flytter vi til Nyland Vest, flytter vi i så fall hele virksomheten, sier disponent Jenssen.
14.For å få tilbake utgiftene, må vi i så fall politianmelde forholdet, og da er det vi som har bevisbyrden.
15.Guds dom faller i så fall tungt over hele vår sivilisasjon - og ikke bare over dens" østlige" del.
16.I så fall, vil et beskjedent tillegg på 0,4 prosent monne ?
17.I så fall betyr det at folk ikke forstår sitt eget beste.
18.I så fall er du invitert til Lørdagskafe de kommende lørdagene.
19.I så fall får vi bruke stoppeklokke for å avgjøre hvem som var først, sier han.
20.I så fall innebærer det et langt skritt fremover, uttalte Peres.
21.I så fall kan vi også være der.
22.I så fall satser vi på ny amerikaner, forteller Bærums Verks lagleder, Terje Holm som også er formann i Basketballforbundet, gammel landslagsspiller og drivkraften i oppbygningen av basketgruppe i Bærums Verk.
23.I så fall vil belastningene med andre ord ikke være knyttet til selve yrket som renholder, men hvem renholderen er ansatt hos.
24.I så fall vil jeg gjerne være med.
25.I så fall vil meksikaneren Octavio Paz stå sterkt.
26.I så fall ville publikum knapt kunne se bjørnene.
27.I så fall ville vi ha sagt blankt nei, sier Moyuhan.
28.I så fall ønsker jeg å bli sendt til Tyskland som tvangsarbeider, kom det fra mannen.
29.Kritikken må i så fall rettes mot det amerikanske firmaet, sier han.
30.Men, blir det lagt til, det interessante er i så fall at begge parter for første gang på flere år manøvrerer i samme retning.
Your last searches