Norwegian-Swedish translation of i sør

Translation of the word i sør from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

i sør in Swedish

i sør
allmenn? i söder
Similar words

 
 

More examples
1.Den uventet raske seieren i sør, den raske sentraliserende gjenforening skapte nye problemer store deler av befolkningen ikke var i stand til å møte.
2.Leserne bes her om å unnskylde digresjonen, men det tykkes meg herlig å være innom en fremmed kultur og så plutselig, under en kinesisk teaterforestilling, høre at også her er Mjøsa, den begrenses slett ikke av Minnesund i sør og Lillehammer i nord.
3.Særlig i Sør og NordTrøndelag samt Helgeland har ulven vært svært aktiv denne våren, forteller forsker Ole Jakob Sørensen til Aftenposten.
4.Vi vet nå at det finnes pinnsvin i nesten alle lavereliggende kommuner, spesielt langs kysten, fra Østfold i sør til Bodø i nord ! ! forteller en fornøyd Bjørn Iuell i VVF.
5.3. divisjon er delt i to, Nordog SørNorge, mens 4. divisjon i sør igjen er delt opp i fem distrikter.
6.4. divisjonslag fra Sel i nord til Kristiansand i sør, fra Trysil i øst til Notodden i nordvest, kan teoretisk havne i samme avdeling.
7.45 kunstnere fra Svolvær i nord til Kristiansand i sør har sørget for å portrettere dagens politikere, som en påminnelse om hvem som har ansvaret for manglende midler til kulturutfoldelse.
8.48 prosent av omsetningen skjedde innen Europa, 31 prosent i MidtØsten, 11 prosent i Afrika, ni prosent i SørØst Asia og en prosent i Sør og MellomAmerika.
9.81 korps fra Helgeland i nord til Agderfylkene i sør er ankommet byen.
10.At det er godt med olje i den nordlige delen vurderes som relativt sikkert, men reservene i sør er mer usikre.
11.Bilimportør Tor Magne Fredriksen i Sør Import i Mandal skulle igår reise til VestTyskland for å hente hjem flere Mercedes stasjonsvogner.
12.Bjarkøy er den aller" verste" kommunen i Sør - Troms når det gjelder dårlig kvinnerepresentasjon i kommunale nevnder og utvalg, skriver Nordlys.
13.Blir nordfylkenes overrepresentasjon i Stortinget misbrukt og misnøyen stor nok blant folk i sør, vil reglene i Grunnloven kunne bli endret.
14.Den samme overvekt av gutter blant toppbegavelsene i matematikk har man konstatert i en lignende talentjakt som fra 1980 ble gjennomført i et dusin amerikanske delstater på østkysten, fra Delaware i sør til Vermont i nord.
15.Det er det dårligste resultat vi noensinne har opplevd i de aldersbestemte klasser mot våre naboer i sør.
16.Det er opplyst at det kan bli behov for å gi UNIFIL beskyttelsesoppgaver i forhold til palestinske flyktningeleirer i sør i forbindelse med en tilbaketrekning av israelske styrker.
17.Det finnes en grense for hva folk i sør vil finne seg i.
18.Det siste kalles på dannet østlandsk diare, og den er dere vel ikke ukjent med i sør heller, skulle jeg tro, parerer Rolstad.
19.Dette nevner vi fordi den allerede innkomne søknadsmassen inneholder navn fra Alta i nord til så godt som Lindesnes i sør.
20.Dog må nok mye av hederen for Slogum Trons seier tilfalle broderlandet i sør.
21.Efter flere måneders turne fra Tromsø i nord til Lista i sør, fra Florø til Østerdalen, slo Cirkus Arnardo til med Oslopremiere på Grønlands torv.
22.Efter over et år med turneliv fra Kristiansand i sør til Tromsø i nord, gleder både mor og sønn seg til å spille i hovedstaden.
23.En gressbane med en omkrets på ca. 2000 meter med en ytre og indre sving i sør.
24.En nyanlagt stamløype forbinder Kråkstad sør i Sørmarka med Vesterby nord i Mossemarka - en distanse på 20 km.
25.Et nordkoreansk Tae KwonDoteam er for tiden på besøk i Norge for å gjennomføre en demonstrasjonsturne fra Tjøme i sør til Hammerfest i nord.
26.For Norges del er det vel dessuten riktigere å si at man parallelt med utviklingen av kontaktene overfor den mest sentrale nabo, har sett sterkere aktivitet både i nord og i sør.
27.Forsøket på å buksere det rykende vraket tilbake til Skarvøy havn gikk sent, men snart fikk de hjelp av andre båter og mennesker som var blitt var den kunstige solen i sør.
28.Fra Jæren i sør til Tromsø i nord, har interessen for denne enkle form for bilsport, blitt stadig større.
29.HEDMARK fra SolørOdal i sør til praktisk talt Røros i nord har faktisk store muligheter for vintersport, selv om mange ikke forbinder Norges tredje største fylke med det.
30.Haaland forteller at det egentlig er to grupper i gang, en i Sør og en i NordRogaland med et halvt styre på hvert sted.
Your last searches