Norwegian-Swedish translation of i stillhet

Translation of the word i stillhet from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

i stillhet in Swedish

i stillhet
aktivitetother i stillhet
Similar words

 
 

More examples
1.Ekspertene" har talt, og som om vi var tilbake i det gamle embedsmannsveldet, skal politikere, aviser og velgere i stillhet beundre det fantastiske byggverk kommisjonen har konstruert.
2.Vi vil nå rette søkelyset mot Thongruppen, som lenge har fått arbeide i stillhet, uten faglig oppmerksomhet og debatt, sa formannen i byplanforeningen, Tone Lindheim, i sitt åpningsforedrag.
3.3000meteren er alle best tjent med at vi forbigår i stillhet.
4.Almindelige, vettuge mennesker ser med store øyne på politikere som kaster seg ut i drabelige slagsmål om småsaker som kunne vært løst i stillhet på kammerset.
5.Andre ganger blir timelange diskusjoner i Sikkerhetsrådet forbigått i stillhet.
6.At det til tider kan gå helt til retten, fikk vi nylig eksempel på i Tyskland - og slike saker er mer enn sjeldne, idet de gjerne, for den negative publisitets skyld, blir ordnet i stillhet og med en større sjekk.
7.De unge filmfolkenes opprør tidlig på 60tallet var ikke minst en protest mot at fortiden dengang så ofte ble forbigått i stillhet av eldre kolleger.
8.Den minte for sterkt om døden, og han foretrakk som regel å la den gå forbi i stillhet.
9.Derfor bør den heller ikke forbigås i stillhet når Stortinget får anledning til å behandle den i f.m. den bebudede stortingsmeldingen om den videregående skolen.
10.Det er heller ikke første gang en slik ulykke forbigås i stillhet, forteller Redd Barna.
11.Det siste innslaget, Halfdan Hegtuns nærradioparodi, forbigår jeg i stillhet.
12.Det siste vil ofte føre til" overanstrengte konfrontasjoner" og" drabelige slagsmål om småsaker som kunne vært løst i stillhet på kammerset".
13.Det var jo omtrent umulig å få øye på andre enn amerikanske utøvere, og øvelser hvor USA ikke hevdet seg ble forbigått i stillhet.
14.Detaljerte skildringer av strøkene med statistisk materiale og tendenser til færre innbyggere samt byfornyelse inngår i St. Hallvard, hvor det også bekreftes at byfornyelsen langtfra har gått for seg i stillhet.
15.Du verden så stor og pen hun er blitt, kan man i stillhet finne ut ved sitt runde bord med kjempestearinlysflamme under nesen.
16.Eftersom sorgen synes å bli stadig mer privatisert - noe man bærer i ensomhet, uten sørgedrakt, uten ønske om kondolanse, med" begravelse foretatt allerede i stillhet".
17.For dem er det naturlig å vente at den kampanje mot korrupsjon og for høyere effektivitet som Andropov satte i gang da han overtok som partisjef for 15 måneder siden, nå vil bli ført med sordin hvis den ikke får lov til å dø i stillhet.
18.Hadde Johan Jørgen Holsts artikkel" NATOstrategi et politisk ansvar" i Aftenposten 30 / 11 vært skrevet av en middelmådig forsker, kunne man forbigått den i stillhet.
19.Hans adresse til Høyesterett i siste artikkel - om dens sterkt pregede politiske dom i den tidligere Altasaken - synes også å bli forbigått i stillhet.
20.Hittil har disse mange og store inngrepene vært forberedt uten klare styresignaler fra publikum, men saken er for viktig til at politikerne skal behandle den i stillhet.
21.Hvis det ikke kommer med en gang, blir det pause i stillhet.
22.Hørte på i stillhet.
23.I løpet av en time ble libyerne ført bort fra ambassadebygningen til ventende politibiler i grupper på fem, mens kontorfolk og turister i området bivånet det hele i stillhet.
24.I stillhet skulle vi samle oss mottagelighet og vare sanser.
25.Interpresse har også sendt ut" Lyset fra Ixo", men det hopper vi over i stillhet og anbefaler omtale på ung eller familiesidene, som en av hundreder SciFi historier for 12åringer om planeter og lasere og flammekastere med personer klippet ut av Frøken Detektiv.
26.Jeg skal forbigå hans navn i stillhet.
27.Jubileet passerte i stillhet ; blant dem som" glemte" dagen var blant andre Terje Pedersen selv !
28.Kampen mellom M / S og Furuset burde vel egentlig vært forbigått i stillhet.
29.Kampen som sådan skal vi forbigå i stillhet.
30.Konserten i Drammenshallen mandag skal vi forbigå i stillhet.
Your last searches