Norwegian-Swedish translation of i tide

Translation of the word i tide from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

i tide in Swedish

i tide
allmennother i tid
Derived terms of i tide
Similar words

 
 

More examples
1.Grav deg ned i tide....
2.Som et resultat av at sovjetiske lovovervåkende organer (dvs. KGB) i tide gjorde sine foranstaltninger, er operasjonen blitt tilintetgjort", skrev Tass, uten å gå nærmere inn på hva disse foranstaltninger gikk ut på.
3.Straffeavgiften" har vært ment som et ris bak speilet for å få bileierne til å betale årsavgiften i tide.
4.(Spesiell medarbeider) Mossekråkene startet poengsankingen sent, men likevel i tide.
5.Det er ofte liten avstand mellom skrot og antikviteter og derfor viktig å ta vare på det verdifulle i tide, sa kong Olav da han onsdag la ned grunnstenen til Norsk Teknisk Museums nybygg på Frysja.
6.Det er viktig at påsketuristene henter sine billetter i tide og snarest avbestiller billetter som ikke skal brukes, sier informasjonssjef Reidar Skaug Høymork i NSB.
7.Det er viktig å ta vare på det verdifulle i tide, sa kong Olav da han onsdag la ned grunnstenen til Norsk Teknisk Museum på Frysja.
8.Det mest spennende blir om de klarer å avslutte TVfotballen tidsnok til at vi klarer å komme inn i tide og holde skjemaet, sier hun.
9.Det viktigste for meg er å gjøre Kulturdepartementet oppmerksom på saken - for å få noe gjort og i tide, understreker Ytterhorn.
10.En feil mange gjør, er at de ikke tar ut fortjenesten i tide.
11.Foreløbig er det et eneste stort gjørmehull der nede, men med et titalls arbeidsglade ungdommer skal vi nok bli ferdige i tide.
12.Kan vi lese tegnene i tide og verne oss mot en utvikling som gir ytterligere økning i selvmord ?
13.Kanskje de jentene som ikke oppdager i tide at de til enhver tid er under oppsikt, kommer opp i problemer.
14.Men holdningen i bedriftene må være at de selv i tide skal ta de nødvendige skritt for å unngå en krisesituasjon og de må regne med at det offentlige ikke vil tre inn.
15.Men i denne flytende masse av lyd, bilde og bevegelse, må vel det fremste problemet ha vært å stoppe i tide ?
16.Mitt inntrykk er at de tre tiltalte i Oddasaken har vist en vedvarende kriminalitet - og det er ikke første tilfelle hvor slik kriminalitet ender i ran og drap når ikke bremseklossene er satt på i tide.
17.OBOS har nok ført en noe" snill" husleiepolitikk hittil, i og med at vi ikke har purret når folk ikke betaler husleien i tide, sier nyansatt økonomisjef Arvid Sveen til Aftenposten.
18.Oppbremsingen var hele tiden hard, men vi hadde ingen grunn til å tro at vi ikke skulle greie å stanse opp i tide.
19.Som unnskyldning for ikke å levere selvangivelsene i tide anføres ofte familie eller andre personlige problemer, sier Hjermstad.
20.Tidligere ble jeg ofte skjelt ut, særlig av annonsører som ikke fikk ut sine budskap i tide.
21.Vi må handle i tide, før det oppstår krise.
22.Vi ville ha uskadeliggjort en terroristgruppe i tide, mener de.
23.og ikke minst den rikspolitiske elites hele holdning til forsvaret og dens evne til å fatte beslutninger i tide.
24.85 prosent lysbruk på årsbasis er siktemålet for Aksjon Kjørelys, som nå settes i gang under mottoet" Bli sett i tide, bruk lys om dagen".
25.Aksjonens lyseblå symbol pryder fra idag av de aller fleste bakruter, og oppfordrer bakenforkjørende til å" bli sett i tide, buk lys om dagen".
26.Ap.leder Gro Harlem Brundtland rykket igår ut med krav om at Regjeringen må ha skattemeldingen klar i tide til at Stortinget kan få en gjennomgripende skattedebatt før sesjonen avsluttes neste vår.
27.At de bør slutte i tide, fordi folk ikke vil høre norske solister ?
28.Av 500 bilførere som ble stoppet på E 6 ved Bogen nord for Holmestrand, mente 125 at de ville tatt toget dersom de rakk frem på jobben i tide.
29.Bakgrunnen er, ifølge Bergens Tidende, at anken ikke nådde frem i tide fordi det var poststreik.
30.Bestyrer Bjørn Sivertsen i Norsk Styrmandsforening opplyser at foreningen krever meglingen avsluttet i tide til at man eventuelt kan gå til plassfratredelse fra 30. juni klokken 24.00.
Your last searches