Norwegian-Swedish translation of i tillegg til

Translation of the word i tillegg til from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

i tillegg til in Swedish

i tillegg til
allmenn? utöver
Synonyms for i tillegg til
Similar words

 
 

More examples
1.Den gyldne ring" som konkurransen heter, har 13 år som øvre aldersgrense, og fra Norge deltok i tillegg til Victoria Ystborg, Marianne Brenne, Kolbotn.
2.Det heter seg gjerne at det bidrar til å øke aktivitetsnivået og entusiasmen når idrettens tillitsvalgte tvinges til å sørge for økonomien i tillegg til de idrettslige aktivitetene.
3.Dette betyr at vi i tillegg til de meget omfattende arbeidsmarkedstiltak, som nå vil bli utvidet ytterligere, må legge enda større vekt på en politikk som kan gjenskape balansen i norsk økonomi og styrke næringslivets konkurransekraft.
4.Drømmen om Elin" har, i tillegg til Elsa Lystad, sin store styrke i sangtekster, melodier, musikkarrangementer og i fremføringen av disse.
5.Hvilke viktige endringer i næringsstøtteordningene mener du er nødvendige i årene fremover, i tillegg til dem som hele utvalget er enige om ?
6.I tillegg til dette blander debatten stadig sammen etiske spørsmål ved befruktning utenfor livmoren og befruktning ved sædoverføring der sædgiveren er en annen enn barnets juridiske far.
7.Poppen" Andersen ble i tillegg til å ha smuglet 500 gram heroin også funnet skyldig i heroinomsetning i Oslo.
8.Reagan myrdet Lennon" riktignok med spørsmålstegn efter og" Jeg drepte Morgan Kane" i tillegg til intervjuer med markedsføreren Carl I Hagen, Andre Bjerke og Odd Nerdrum er toppartiklene i" Freestyles" åpningsnummer.
9.Stilling ledig"annonsene avspeiler Norges begrensede faglige ressurser innen oljevirksomheten enten det gjelder utbygging eller drift. i tillegg til ansettelse av norske eksperter må derfor selskaper som f.eks. Statoil, hente store grupper av eksperter i form av konsulenter fra utlandet.
10.Tjenestemenn som etter nådd aldersgrense har gått av med pensjon og som senere går inn i tjeneste igjen i staten som ekstrahjelp m.v. lønnes med en fastsatt godtgjørelse pr. dag i tillegg til sin pensjon fra Statens Pensjonskasse.
11.Veggmoter 84" viser over 2000 av årets nye tapeter i tillegg til et historisk tilbakeblikk på funkistiden.
12., I samråd med Forsvarsdepartementet har Forsvarssjefen bestemt at et antall interesserte krigsdeltagere, krigsseilere og krigsinvalider kan få følge med Forsvarets chartrete DC8 fly, i tillegg til den offisielle delegasjon som er utpekt, for å være til stede ved avduking av norsk minnesmerke...
13.Bilen blir satt i serieproduksjon i august, og i løpet av første modellår tar vi sikte på å lage 9000 biler - som kommer i tillegg til våre andre modeller som det nå er lange ventelister på, sier Sten Wennlo, sjef for Saabs personbildivisjon.
14.Blant annet har saker vedrørende egenandel kommet i tillegg til våre tidligere oppgaver, sier han.
15.Bud Johnson, Fathead Newman, James Cly, Harold Land og Billy Harper, i tillegg til Illinois Jacquet og Arnett Cobb.
16.De fleste andeler blir fortsatt kjøpt under ordningen aksjesparing med skattefradrag (AMS), men stadig flere personer kjøper andeler også i tillegg til AMSkvoten, sier adm. direktør Kirsten Andersen i Norfond.
17.De informert kilder sa at avtalen omfatter avanserte bakketilluft raketter, i tillegg til forskjellige ikke oppgitte typer militærutstyr.
18.De med høyere lønnsinntekt (i statsadministrasjon og privat virksomhet) har oftest sikret seg andre inntekter i tillegg til lønningen og vil ikke bli særlig skadelidende.
19.Den går blant annet ut på at vi innkaller dobbelt så mange leger til Legevakten i Storgaten, og tar der ibruk noen midlertidige lokaler i tillegg til de vanlige.
20.Departementet har bedt Grunnskolerådet vurdere om skoleloven tillater undervisning av bare ett livssyn i tillegg til kristendomsundervisningen.
21.Dersom myndighetene nå sprøyter inn ny egenkapital i tillegg til gjelds og garantisanering, kan ikke vi oppfatte det anderledes enn at det er et mål i seg selv for Staten også å eie bedrifter i denne bransjen.
22.Det er de mest svakstilte vi tar hånd om, barn som i tillegg til synshemningen har trefire andre handicap i tillegg.
23.Det er en utfordring å studere i utlandet, og man får så mye igjen for det i tillegg til der rent faglige.
24.Det er ikke lønnsomt å basere hele sin drift på utkjøringsservice, men i tillegg til vanlig butikkdrift går det bra, hevder Haukeland som ikke er redd for å utkonkurrere andre småbutikker.
25.Det er tydelig at jentene har fått høyden på sprangene i tillegg til bedre kondisjon og sikkerhet enn tidligere.
26.Det vi har sett, i tillegg til Pavens utspill mot slutten av 1983 er en meget stor interesse for Luther i omtrent alle deler av Den katolske kirke, og det attpåtil uten at kirkeledelsen på forhånd oppmuntret til det, sier Klein.
27.Det vil være bedre med en skriftlig, uformell vurdering i tillegg til formelle karakterer. nytt valg neste år, vil De da over i et annet departement ?
28.Det vil være utrolig bittert om jeg i tillegg til all motgangen også skal bli skadet, forteller Seland, som i de to første kampene har scoret to ganger, men i begge tilfeller er scoringene blitt annullert.
29.Dette spillet går ikke, sa Rognlien, som minnet om at idretten vil kunne få et ekstratilskudd på mellom 165 og 265 millioner kroner totalt hvis Lottobevilgningene kan komme i tillegg til de ordinære bevilgninger til idretten.
30.Dette vil gi plass til 110 nye elever i tillegg til de 500 ekstra plassene som vi allerede har opprettet.
Your last searches