Norwegian-Swedish translation of ihendehaver

Translation of the word ihendehaver from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

ihendehaver in Swedish

ihendehaver
allmenn? bärare
Synonyms for ihendehaver
Similar words

 
 

More examples
1.Tallene fra Statistisk Sentralbyrå over kreditttilførselen i mai, viser blant annet at forretnings og sparebankene har redusert sine beholdninger av innenlandske ihendehaver obligasjoner, unntatt statsobligasjoner, med henholdsvis ca. 1,3 og 0,4 milliarder kroner.
Your last searches