Norwegian-Swedish translation of ikke det minste

Translation of the word ikke det minste from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

ikke det minste in Swedish

ikke det minste
forventningother inte det minsta
Similar words

 
 

More examples
1.Det er derfor ikke det minste underlig at hun i siste runde har grepet fast i et forslag fra to av mellompartienes egne representanter om at NATO og Sovjet som et første skritt i retning av å få forhandlingene om mellomdistanseraketter i gang igjen, skal stanse utplasseringen midlertidig.
2.Det er allikevel ikke det minste farlig å gå gjennom Sandvika, sier formann Ernst Ivar Tønseth i Selskabet til Sandvikens Vel.
3.Fordi jeg er kommanditist skjønner jeg ikke det minste av hvordan selvangivelsen skal fylles ut, sier Gerhard Heiberg.
4.Fra sovjetisk side er det ikke det minste grunnlag for en slik reaksjon, som er å anse utenfor enhver rimelighet, sier utenriksministeren og opplyser at det fra norsk side ikke er tatt stilling til spørsmål om ytterligere norske tiltak.
5.Ikke det minste !
6.Ikke det minste, svarer den 23 år gamle sportsstudenten fra Paris, der han har nettopp Pierre Quinon som treningskamerat.
7.Jeg er ikke det minste overrasket over dommen i Karmøysaken.
8.Jeg er ikke det minste overrasket over spionskandalen i Norge, sier den tidligere KGBagenten Imants Lesinskis.
9.Jeg er ikke det minste urolig, forsikrer hun.
10.Jeg er vant med å nøye meg med fire timers søvn i døgnet, sier han, og ser likevel ikke det minste søvnig ut.
11.Jeg finner ikke det minste galt i å organisere en kunstnerisk formidlingsprosess på denne måten.
12.Jeg gleder meg, gruer ikke det minste, sier Åse Kleveland, som er konferansier under den store Amnestykonserten i Konserthuset søndag, der også Kronprinsfamilien har meldt sin ankomst.
13.jeg forstår ikke det minste av hverken Deres eller postmesterens oppførsel.
14.At det førstnevnte er en forbigående tendens er vi ikke det minste i tvil om.
15.Bønneutroperen inviterer oss inn i moskeen med den hjerteligste gjestfrihet, og fotografering under bønnen har han ikke det minste imot.
16.DET hjelper ikke det minste om Arbeiderpartiet går ut og lover full sysselsetting, så lenge partiets politikk på lengre sikt vil føre til en forverring av situasjonen, med ytterligere tap av tallrike konkurranseutsatte arbeidsplasser.
17.DOSENTEN er ikke det minste redd for at forskernes ubendige nysgjerrighet vil føre verden på ville veier.
18.De virker forøvrig ikke det minste sprø selv, heller litt høflig tilbakeholdende og slett ingen kanoner av vidd og visdom.
19.Den strålingsmengden som kommer fra kjernekraftanlegg er ikke det minste farlig for mennesker, så sant det ikke skjer uhell.
20.Det er derfor ikke det minste rart at det stilles forventninger til Erling Norvik.
21.Det er ikke det minste rart, for som de fleste efterhvert forstår, er det jo det rene oppspinn partisekretæren farer med.
22.Det er ikke det minste sensasjonelt.
23.Det er ikke det minste vanskelig å gjengjelde den respekten - for så vidt både overfor enkeltpersoner og grupper som måtte ha et annet syn på fredsstrategien og gitt uttrykk for det.
24.Det forbauser oss ikke det minste om båten får sin fjerde kongepokal på rad.
25.Det sjenerte ikke det minste.
26.Det sovjetiske samfunns innstilling til mennesker som tenker selvstendig og kommer frem til egne konklusjoner, ble ikke det minste forandret iløpet av de måneder Andropov styrte landet.
27.For opprykkshungrige Lillehammergutter brydde seg ikke det minste om at de spilte på fremmed gress.
28.Forfatterne er ikke det minste interessert i verdiskapning i materiell forstand.
29.Haavik er ikke det minste redd for at pressedekningen hittil skal ha dempet lesernes interesse.
30.Han blir ikke det minste overrasket dersom drapet i Sannergaten i Oslo viser seg å være et hevndrap.
Your last searches