Norwegian-Swedish translation of informant

Translation of the word informant from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

informant in Swedish

informant
mannnoun informant
Synonyms for informant
Similar words

 
 

More examples
1.Utsiktene for årets vinavling i Beaujolais er beklageligvis svært labre, efter hva vi får opplyst via vår informant på Lapsetorvet.
2.Jeg håper den journalisten det gjelder, vil stille som informant !
3.Men der var mer blandet enn vi visste : vår informant om russens svaiende fremferd må ha vært farveblind, blir det hevdet fra vanligvis velinformert hold i blårussens sjefssjikt.
Your last searches