Norwegian-Swedish translation of jevnt

Translation of the word jevnt from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

jevnt in Swedish

jevnt
divisionother jämnt
  sedvaneother jämt
Synonyms for jevnt
Derived terms of jevnt
Similar words

 
 

More examples
1.Jevnt og regelmessig arbeide.
2.Kverna" maler jevnt og trutt, og laget var ikke truet denne gangen heller.
3.Over seksti" ble en fast organisasjon i 1977 og har vokst jevnt siden.
4.Plassen" lå hele tiden som toer, og gikk et jevnt bra løp, selv om han falt av adskillig og tapte 1,17 minutt til Lindvall på de siste åtte kilometrene.
5.Walk Into Light" er et meget jevnt album, fra" Fly By Night" til" Different Germany".
6.(NTBANP) Hilbert van der Duim vant det nederlandske allroundmesterskapet på skøyter efter jevnt sterk innsats også fredag.
7.Antall drukkenskapsforseelser går jevnt tilbake.
8.Antall sosialhjelpmottagere i Norge har økt jevnt i løpet av 70årene, fra ca. 40 000 tilfeller eller 1 prosent av befolkningen i 1971, til ca. 80 000 tilfeller eller 2 prosent av befolkningen i 1983.
9.Boken har stort sett solgt jevnt i mange år.
10.Danmark spiller alltid jevnt.
11.Danske gågater har - til tross for jevnt over enkel utforming - fått 50100 prosent flere besøkende.
12.De er jevnt over oppslukt av sin teknologi og har ikke fått en grunnutdannelse som gir et helhetssyn på bedriftens utvikling.
13.Denne nedgangen i befolkningstilveksten begynte allerede i 1960årene og har vært jevnt synkende bortsett fra første halvdel av 1983.
14.Det er klart at Eikeli har fått et jevnt og godt lag, men de har to topper i Ingvild Berge og Anna Lunden, sier Høybråtens og landslagets coach, Martin Raz.
15.Det er klart vi ikke kan være fornøyd med oss selv når vi ikke kommer til finalen, men så jevnt som det er i toppen i damevolleyball efterhvert, må en regne med at det kan" gå skitt" av og til også.
16.Det er likevel grunn til å understreke at de selskaper som har forsøkt mer markedsorienterte takstopplegg og andre markedstiltak jevnt over har en bedre utvikling enn gjennomsnittet.
17.Det er nå en gang ikke slik laget at antall hodeskader og brukne nakker fordeler seg jevnt utover året, slik politikere synes å tro.
18.Det har blitt så jevnt i Divisjon 1 at man virkelig må satse hardt for å vinne.
19.Det har regnet jevnt og trutt siden slutten av februar.
20.Det har vært et jevnt løp mellom dataleverandørene, sa banksjef Erik Lindmo i Bergen Bank.
21.Det største rushet hadde vi fra nyttår til april, men fremdeles har vi jevnt tilsig av slike mynter, om ikke i de mengder, opplyser Einar Madsen, lagerforvalter i Den Kongelige Mynt på Kongsberg.
22.Det vet jeg, svarer barnebarnet, og påpeker at han faktisk har trent jevnt og trutt på sin gitar det siste året.
23.Elforbruket har steget jevnt de siste tolv månedene, noe som stemmer ganske godt overens med internasjonale konjunkturer.
24.Espen har hatt småproblemer i bakken, mens Hallstein og Geir har vært jevnt bra.
25.Finske og danske lag spiller vi ganske jevnt med, men mot de" store" i Europa får vi skikkelig juling.
26.For å sikre fri informasjonsutvikling, og også for å fordele utbyggingskostnadene jevnt over hele landet, er det nødvendig at Televerket står for utbyggingen og at nettet er eid enten av det offentlige eller forbrukerne, heter det.
27.Hittil har vi solgt flere billetter enn vi hadde gjort på samme tid ifjor og salget fordeler seg pent og jevnt på alle arrangementer.
28.I 1. omgang spilte vi jevnt med HSV, og fikk også en tidlig ledelse ved Frank Mill.
29.I denne avdelingen hvor vi havnet, mener jeg bestemt at vi vil oppleve at alle slår alle, og deri ligger håpet for de jevnt gode lagene.
30.I en situasjon der valgresultatet kan være jevnt, er det viktig at ikke tilfeldige matematiske utslag avgjør flertallet.
Your last searches