Norwegian-Swedish translation of kalender

Translation of the word kalender from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

kalender in Swedish

kalender
allmennnoun kalender
Similar words

 
 

Wiki
En kalender er et system for å holde orden på tiden gjennom et solår/serie av solår eller måneår. I Norge bruker vi den gregorianske kalender. Ifølge denne kalenderen er det i dag tirsdag 5. april 2011.

More examples
1.Arbeidsmiljøkalenderen skiller seg fra andre kalendre fordi den er en kombinert kalender og oppslagsbok.
2.De tre kunstkalendrene er" Norsk Samtidskunst, kalender, med blant andre Kihle, Mosebekk og Thurman.
3.Den ligger 13 dager efter vår gregorianske kalender, slik at juledag faller på 7. januar efter vår tidsregning.
4.Den norske forfatteren var med i en kalender for utenlandsk skjønnlitteratur for 1984, men ble nylig strøket, med penn og blekk, fra hele 36 000 eksemplarer.
5.Det katolske Europa hadde gått over til pave Gregors justerte kalender allerede i 1582, men det protestantiske England holdt standhaftig på Julius Cæsars årsinndeling inntil den kom for sterkt i utakt med solsystemet, og det dessuten begynte å bli for pinlig at Kontinentet alltid lå foran i tidsregningen.
6.Det var en høytid som ble innledet med et rituelt måltid ved begynnelsen av den femtende dag i måneden nisan (marsapril efter vår kalender), da fullmånen steg over horisonten.
7.En kalender fra middelalderen har ifølge Seymour skylden for at dagen blir feiret syv år for sent og på feil dag.
8.For dem som har glemt å kjøpe kalender for 1984, er det nå anledning til å skaffe seg en til 25 000 kroner !
9.I en nordisk kalender fra middelalderen har man også to benevnelser, Mariu Mæssa og Kyndilsmessa - det gammelnorske ordet for det latinske Missa Candelarum.
10.Insektdrepende elektrisk lampe fra Kjell T. Kurås og kalender Folk og steder i Norge fra Almanakkforlaget.
11.Kirken følger den julianske kalender.
12.Kirkeåret er ikke bare en annen slags kalender.
13.Los Angeles er som kjent nr. 23 i rekken som startet med Athen i 1986 i dagene 25. mars3. april ifølge den julianske kalender, 6.15. april efter vår egen kalender.
14.MARIA blir filmens, familiens og landsbyens" levende kalender", og langt på vei bærer hun hele serien - i den hittil ukjente Marita Breuers skikkelse.
15.Mange skylder på kirken og den gregorianske kalender for den kattepine vi iår befinner oss i.
16.Men ikke før er vi hjemme, så faller øynene på en kalender der" mai" ennå ikke er revet av.
17.Muslimenes kalender følger månen, og derfor begynner ikke Ramadan på samme dato hvert år ifølge deres kalender, sier Abdelmagyid.
18.Nasjonalforeningen for Folkehelsen markerer nemlig sitt 75års jubileum med en kalender.
19.Norsk Jockeyklubs Kalender nr. 3 er nettopp kommet ut.
20.Om tidspunktet var valgt med omhu i den kirkelige kalender, midt i overgangen mellom to kirkeår - mellom Domssøndag og 1. søndag i advent - vet ikke vi som fulgte det hele fra sidelinjen, men tidspunktet gjenspeiler endel av de følelser dette nye setter i gang.
21.På veggen henger en kalender, oppslått på juni måned, selv nå i begynnelsen av september.
22.Påsken inntreffer altså i løpet av den jødiske Nisanmåned, som efter vår moderne kalender faller i marsapril.
23.Tilværelsen ordnes efter klokke og kalender.
24.Hun har arbeidet videre med ideene fra ICAutstillingen og produsert en alternativ kalender med" Pin Downs" - som hun kaller dem.
25.Sagaen om Cu Chulainns sykeleie og Emers skinnsyke" har sin opptakt i høstfesten Samain - 1. november - som var en merkedag i den hedenske kalender.
26.Denne gullmynten er den tiende i rekken, den første kom i 1976, og det har siden vært en årviss foreteelse med en slik syremynt ved nyttår efter den kinesiske kalender.
27.Det er viktig å ha klart for seg at SovjetUnionen arbeider efter en helt annen politisk kalender som strekker seg adskillig lenger inn i fremtiden enn den vestlige.
28.Det har derimot ingenting med kalender og gammel tidsregning å gjøre når Barbados utgir mynter med bilder av flyvefisk.
29.Dette er en spesiell form for kalender.
30.Engelskmannen sa han hadde sett beviser for det, noen notater i en gammel dansk kalender som han riktignok ikke lot til å ha selv.
Your last searches