Norwegian-Swedish translation of kalenderdager

Translation of the word kalenderdager from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

kalenderdager in Swedish

kalenderdager
allmenn? kalenderdagar
Similar words

 
 

More examples
1.Egenmelding kan brukes for inntil tre kalenderdager om gangen, eventuelt medregnet arbeidsfrie dager.
2.Endringene innebærer bl.a. at det nå skal tas utgangspunkt i kalenderdager når egenmeldingsperioden beregnes.
Your last searches