Norwegian-Swedish translation of kan godt hende

Translation of the word kan godt hende from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

kan godt hende in Swedish

kan godt hende
allmenn? kan mycket väl
Synonyms for kan godt hende

 
 

More examples
1.Det kan godt hende.
2.Det kan godt hende at Høyre har et annet syn.
3.Det kan godt hende at både KKL og utleiebyråene ikke har vært flinke nok til å følge med i den nye utviklingen, men dersom politikerne bestemmer seg for å beholde ordningen fra 1913 med kommunal styring av det levende bilde, vil vi iallfall kunne by Orkla Industrier og hvem det ellers måtte være et kinosystem som har forsøkt å sikre kvaliteten.
4.Det kan godt hende at rettsapparatet arbeider tregt - men vår venn Høifeldt har anslagsvis vært med på å avsi noe slikt som tusen saker i løpet av sin embedsperiode her i Viborg !
5.Det kan godt hende vi får flere med oss, dersom vi definerer hva vi mener med boligområde, sier Arne Kvalheim.
6.Det er en rekke utenlandske modeller av åpne kiosker å velge mellom, og det kan godt hende at en av disse blir funnet mest tjenlig.
7.Det kan godt hende at man vil diskutere den handsen som oppstod efter bare fire minutter mot Sveits.
8.I 1985 er jeg tilbake på CBS, og det kan godt hende jeg skal samarbeide med Anita igjen.
9.Men det kan godt hende at Patentstyret finner at" Weekend" ikke er egnet som varemerke for noen og dermed ikke kan registreres.
10.Det kan godt hende at ballen spratt opp i min eller Henriksens hånd, men det kvalifiserte ikke til et frispark.
11.Det kan godt hende at vårt forslag er et misfoster.
12.De og jeg er ikke uenige når det gjelder synet på apartheid, men det kan godt hende vi er uenige i synet på hva som er anstendig internasjonal oppførsel.
13.Men det kan godt hende jeg kommer tilbake som 1. divisjonstrener en dag, legger han til og holder en dør på gløtt for et comeback i det rampelyset han efterhvert er havnet i.
14.Og det kan godt hende det blir flere hopp og litt slalåm innimellom før løperne kommer ut på sletta.
15.Og det kan godt hende det blir flere hopp og litt slalåm innimellom før løperne kommer ut på sletta.
Your last searches