Norwegian-Swedish translation of karaktersterk

Translation of the word karaktersterk from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

karaktersterk in Swedish

karaktersterk
oppførseladjective karaktärsfast
Similar words

 
 

More examples
1.Men her er skapt en genuin og karaktersterk helhet av det grove planke og lemmematerialet (istedenfor lerret), farve, røff, dekorativ penselføring og tegning.
2.Man kan jo spørre seg hvor karaktersterk denne Nora er, men dette er ikke en kjønnsrollefilm.
3.Noen karaktersterk Nora er det knapt, men så er dette ikke primært en kjønnsrollefilm heller.
Your last searches