Norwegian-Swedish translation of karikaturtegner

Translation of the word karikaturtegner from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

karikaturtegner in Swedish

karikaturtegner
yrke - mannnoun karikatyrtecknare
Similar words

 
 

More examples
1.Også avisens karikaturtegner, Inge Grødum, var kommet på andre tanker.
2.Han er karikaturtegner og eventyrer.
3.Hva var det som fikk deg til å bli karikaturtegner isteden ?
4.Det mener ihvertfall postverket i San Marino, som har latt den kjente karikaturtegner Jacovitti få boltre seg med sin høyst slagferdige og vittige strek på en serie med seks forskjellige frimerker.
5.Når hertil kan legges at Busch også skapte andre seriefigurer - så som den" vakre" Helena - og dessuten var en uhyre aktiv karikaturtegner og forfatter i den noe lettere genre, er det forklarlig at man ikke så lett ville akseptere at han var noe annet og mer enn en skarptseende og vittig hund.
6.Trening i mange former innvirker utviklende på hverandre, og jeg har et stort forbilde i en seriøs karikaturtegner som Gulbransson.
7.Aftenpostens politiske karikaturtegner Jan O. Henriksen er, efter eget utsagn, et usedvanlig snilt og vennesælt menneske.
8.Forlegger, journalist, trykker, bokbinder, typograf, lyriker og karikaturtegner er hans titler.
Your last searches